Hradec se blíží revoluci v dopravě


Jednodušší, plynulejší a bezpečnější průjezd krajskou metropolí. Tyto tři formulace již několik měsíců skloňuje hradecký magistrát při přípravě projektu Inteligentního dopravního systému (IDS). Po jeho dokončení má být město "protknuto" řadou senzorů, hlásičů, jež zjednoduší život všem účastníkům silničního provozu.  
První vlaštovka celého uvažovaného systému "vzlétne" již za několik týdnů na Pospíšilově třídě. Ve spolupráci s místním dopravním podnikem tu vznikne "chytrý" semafor, který bude komunikovat s projíždějícími autobusy a trolejbusy a uzpůsobovat jim "zelenou vlnu".  
"Princip preference spočívá ve včasné lokalizaci vozidla, následované vhodným zásahem do signálního plánu dopravního řadiče projížděné křižovatky" naznačil způsob komunikace Petr Schiller z Odboru strategického plánování hradeckého magistrátu. 

U připravovaného IDS by však mohla být tato komunikace ještě propracovanější. Systém by měl například vyhodnotit zpoždění autobusu a umožnit mu rychlejší průjezd. A to i na základě jeho polohy, případně polohy ostatních vozidel hromadné dopravy. Navíc by systém měl „znát“ i jízdní řády autobusů a na základě toho dokázat spočítat, který spoj upřednostní.

„Zatím jsme ve fázi zpracované studie proveditelnosti inteligentního dopravního systému. Aktuálně spolupracujeme s dopravní fakultou ČVUT na vyhodnocení studie. Teprve poté se rozhodneme, které moduly a jak doporučíme k dalšímu využití v rámci celého města,“ informoval náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich s dodatkem, že toto doporučení by mělo padnout v průběhu letošního roku.

Na samotnou instalaci by pak město, které na projektu spolupracuje se sousedními Pardubicemi, mělo do konce roku 2022, kdy skončí období projektů financovaných z ITI.

„Podle předběžných výpočtů by měl Inteligentní dopravní systém vyjít na 322 milionů korun. Pětaosmdesát procent nákladů by mělo plynout právě z dotací ITI,“ dodal náměstek primátora.

Preferencí vozidel hromadné dopravy však možnost projektu IDS nekončí. Podle Jindřicha Vedlich by na základě projektu měla do několika let na hradeckém okruhu vzniknout například sestava prvků obsahující detektory intenzity dopravy, hlídače průjezdu na červenou, meteoradary a především „chytré semafory“, které by nehlídaly jen hromadnou dopravu, ale i autopark Integrovaného záchranného systému.

Semafory by tak umožňovaly nastavit „zelenou“ vlnu, jež by vedla k rychlejšímu převozu pacientů do nemocnice, či zefektivnění výjezdu hasičů. Systém počítá také s „hlásiči“, které by záchranáře, ale i ostatní účastníky provozu, informovaly na případné nehody na okruhu.

Výstupem by byla i změna dopravního značení, respektive zefektivnění dopravy na vytipovaných úsecích. Například velmi vytížená silnice v ulici Koutníkova by se mohla časem stát variabilní. „Systém by umožnil v určitém čase preferovat pruhy pro vjezd či výjezd z města,“ doplnil náměstek. Podle Petra Schillera je možné projekt IDS rozšířit i o aplikaci, která by řidičům poradila, kde jsou v žádané lokalitě volná parkovací místa.

„Kromě IDS musíme ale najít i další opatření tak, aby byla ve městě doprava snesitelnější. A to urychlit výstavbu silnic D35, D11, jižní tangentu a severní spojku,“ doplnil Jindřich Vedlich s tím, že optimálním cílem budoucnosti dopravy po krajské metropoli je snížení počtu automobilové dopravy a větší podíl dopravy městské, potažmo pěší a cyklistické. K tomu směřují i další plány radnice, která již delší dobu uvažuje o záchytných parkovištích u frekventovaných přivaděčů do města.

Zdroj: rychnovsky.denik.cz