Expozici Památníku Zámeček zapustí pod zem


Pardubičtí radní schválili budoucí podobu národní kulturní památky Památník Zámeček – popraviště. Z celkem osmi nabízených návrhů nakonec v Architektonické soutěži o "Památník Zámeček", kterou potvrdila Česká komora architektů, vybrali řešení architektonické kanceláře Žalský architekt.

""Projekt architekta Žalského řeší území citlivým způsobem, přičemž samot-ný památník zůstává dominantním prvkem. Expozice, která je nově zapuštěna pod zem, nenarušuje pietní ráz a navíc je dobře řešena," popsal vítězný návrh náměstek primátora Jakub Rychtecký. Dalším krokem bude vypracování projektové dokumentace. Studie architektů je rozdělena do dvou etap. První bude zahrnovat odstranění stávajícího objektu expozice a oplocení. Zároveň zde bude instalována nová podzemní expozice, která bude přístupná po rampách, podél nichž budou vyryta jména obětí. V návaznosti vzniknou nové přístupové cesty, parkoviště a provedou se parkové úpravy. V rámci druhé etapy zmizí původní přístupové plochy a upraví se cesty. Hlavním cílem nejvýše oceněných autorů je přiblížit podobu tohoto území roku 1942, tedy roku poprav obyvatel vyhlazené obce Ležáky a dalších vlastenců z východních Čech. Dominantním prvkem zůstane samotný žulový pomník, který bude součástí jednotící linie. Jednou z dalších výraznějších změn pak bude dosázení lesa, čímž se podoba místa přiblíží období, kdy došlo k exekuci 194 obětí. Rekonstruovaný a modernizovaný památník nemá pouze ukazovat cestu nacistů k vraždění lidí, ale také cestu československé společnosti k vyrovnání se s následky války. Předpokládané náklady na první etapu jsou 15 milionů korun bez DPH. Město chce památku otevřít na jaře roku 2020. Všech osm návrhů z architektonické soutěže se veřejnosti představí tento měsíc v Galerii města Pardubic
. Expozice návštěvníky seznámí s vítězným návrhem architekta Jana Žalského i s návrhy ostatních soutěžících a detailně jim představí celý projekt Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček.

Zdroj: pardubicky.denik.cz