Další výzvy nositele ITI vyhlášeny


Ve dnech 2. a 3. 5. 2017 byly vyhlášeny další výzvy nositele ITI. Žadatelé mohou předkládat své projektové záměry do operačních programů IROP, OPŽP a OPVVV.

Konkrétně se jedná o následující výzvy:

Své projektové záměry mohou žadatelé do příslušných výzev odevzdávat v následujících 20-ti kalendářních dnech.