Cestující nemusejí tápat


Spolu se zahájením stavby terminálu B, tedy terminálu pro regionální autobusovou dopravu, se městu podařilo vyřešit také otázku spojenou s provozem stávajícího autobusového nádraží ležícího na pozemcích společnosti Redstone House. Nádraží bude na základě společné dohody fungovat na stejném místě až do doby, kdy bude zprovozněn nový terminál rostoucí vedle hlavního vlakového nádraží.

"Velmi oceňuji vstřícný krok společnosti, která si uvědomuje, jaké komplikace by uzavření stávajícího autobusového nádraží v době, kdy ještě není dokončen terminál B, pro město znamenalo. V opačném případě bychom totiž museli hledat provizorní nástupiště v blízkosti vlakového nádraží, což už by bylo samo o sobě velmi obtížné, v každém případě by se tato dočasná stanoviště výrazně podepsala na dopravní situaci ve městě," konstatuje náměstek primátora Petr Kvaš.

Stávající nádraží tak budou moci lidé využívat minimálně po dobu jednoho roku. "Výstavba, kterou na místě stávajícího autobusového nádraží majitel pozemků plánuje a pro kterou má již vydané územní rozhodnutí, tak bude ze strany společnosti koordinována tak, aby bylo možné nadále využívat část současného autobusového nádraží až do konce června 2023 s tím, že společnost je připravena s námi jednat o dalším možném prodloužení tohoto termínu," komentuje dohodu města a firmy Redstone House primátor Martin Charvát.

Stavba terminálu B, který během 12 měsíců vyroste vedle hlavního vlakového nádraží a který má řešit lepší propojení autobusové, vlakové a hromadné dopravy, odstartovala na jaře letošního roku. Pro město ji zajišťuje pražská BAK stavební společnost za téměř 129 milionů korun s tím, že s financováním tohoto projektu městu pomůže dotace ve výši skoro 100 milionů korun, kterou budou Pardubice čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Zdroj: tydenikpernstejn.cz