Bezpečnější dopravě mají pomoci dotace z Unie


Pardubice mají připraveny projekty za více než 600 milionů korun. Doprava v Pardubicích by mohla být bezpečnější. Radnice chystá řadu projektů věnovaných této problematice. 
Na projekty v celkové hodnotě více než 600 milionů korun chce čerpat evropské dotace prostřednictvím integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. 
"Akční plán zahrnuje tři klíčové oblasti – oblast výstavby cyklostezek, dopravních terminálů a rozvoj telematiky, tedy inteligentních dopravních systémů. 
Co se cyklostezek týče, v současné době máme rozpracovaných dvanáct projektů v celkové délce deset kilometrů. Máme zde i záložní projekty a dlouhodobě pracujeme na přípravě projektů dvou lávek pro pěší a cyklisty. Klíčová je pro nás ta přes Labe u Poseidonu. 
Její stavba přijde na více než 48 milionů korun," řekl primátor Pardubic Martin Charvát. 
Součástí inteligentního dopravního systému původně měl být projekt detekce intenzity dopravy ve městě. Jeho roli převezme stávající kamerový systém městské policie, který bude doplněn o software a nahradí tak strategické detektory. 
"Na rozvoji tohoto projektu se bude podílet Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice," dodala mluvčí radnice Nataša Hradní. 
Město čekají také úpravy světelných signalizačních zařízení či instalace nových semaforů, které by měly být řízeny dopravní ústřednou. "Rada města schválila podmínky pro vypsání soutěže na realizace inteligentního řízení dopravy v Pardubicích, zahrnující vybudování systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny pro zajištění preference městské hromadné dopravy, v níž očekáváme výzvu v rozsahu zhruba 100 milionů korun. Síť křižovatek by měla být integrována tak, aby fungovala jednotně a umožňovala ovlivňovat dopravu ve městě, dávat přednost městské hromadné dopravě, aby v případě potřeby uměla vytvořit zelené vlny a zasáhnout do řízení dopravy. Předpokládá se i přednostní průjezd pro integrovaný záchranný systém," uvedl Charvát. 
Město chce rovněž nechat vybudovat systém inteligentního parkování, který by umožnil online sledování využití monitorovaných parkovacích míst v centru a přenos těchto informací na centrální panel. "Motoristé by tak byli v daném čase informováni o možnosti zaparkovat a volná místa by byla efektivněji využívána," popsala Hradní.

Zdroj: chrudimsky.denik.cz