Automatické mlýny nabídnou výstavy i polytechnické dílny


Projekt přesunu Východočeské galerie do Automatických mlýnů v Pardubicích začíná mít konkrétní podobu. Řeší nové využití hlavní budovy bývalého mlýna.

"Vstup do galerie je navržen dvěma pasážemi, které propojí nábřeží s nádvořím. V přízemí je mezi pasážemi umístěna vstupní hala s návštěvnickým centrem a zůstanou zde i některé autentické zbytky vybavení mlýna. Výška haly bude z velké části probíhat přes dvě podlaží a v 2. podlaží bude ochoz, ve kterém bude navazující zázemí pro návštěvníky," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Sál a ateliér

Expozice jsou naplánovány ve 3., 4. a 5. nadzemním podlaží. "S umístěním depozitářů počítáme v severní části objektu. V nejvyšším patře je umístěn také víceúčelový sál a ateliér pro školní programy navazující na výstavy. V budově bude několik výtahů, které zpřístupní všechna podlaží včetně střešní terasy. K tomu se ovšem pojí i veškeré inženýrské sítě a vybavení pro pořádání výstav, ukládání sbírek a péči o ně," doplnil Línek.

Urbanistické řešení vychází ze širšího záměru přeměny celého areálu. "Projekt zachovává všechny části, které jsou podstatou památky a které jsou stavebně-historickým průzkumem označeny jako hodnotné," dodala mluvčí kraje Zuzana Nováková.

S projektem se kraj bude ucházet o evropské dotace z programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. "Z celkového rozpočtu 160 milionů korun bez DPH předpokládáme výši podpory v hodnotě minimálně 85 milionů korun," řekla radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.

Přesun galerie do mlýnů značně uleví zámku, kde galerie dosud sídlí. Z něj se stane Pernštejnská rezidence. "Postupně na zámku vznikne nový prohlídkový okruh, který povede sály a místnostmi v současné době využívanými pro stálé expozice, výstavy, depozitáře nebo dílny Východočeského muzea. Některé provozy a depozitáře se přesunou do Ohrazenic, historická expozice se stane součástí okruhu a další výstavní prostory vzniknou v hospodářských budovách na nádvoří, včetně návštěvnického a vzdělávacího centra," popsal ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Polytechnické dílny

S Automatickými mlýny má své plány i město Pardubice. To zde vybuduje Centrální polytechnické dílny, nadstandardní vzdělávací centrum určené především pro žáky základních a středních škol. Nabídnou špičkově vybavené učebny a laboratoře pro výuku technických a přírodovědných oborů. 

"Máme již hotovou studii, jak by nový objekt měl vypadat. Ve dvou nadzemních podlažích, na ploše téměř 1700 metrů čtverečných, vznikne osm učeben, laboratoří a dílen a k tomu prostor pro vizuální prezentace. Vše by mělo sloužit především pardubickým základním školám, kroužkům domova dětí a mládeže a veřejnosti," konstatoval primátor Martin Charvát.

Zdroj: pardubicky.denik.cz