Aktuálně vyhlášené výzvy nositele


Dne 1. 3. 2019 bylo vyhlášeno celkem 6 výzev nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace za celkem 620 mil. Kč. Jedná se o výzvu v IROP na Dopravní telematiku, dvě výzvy v OP Doprava na aktivitu Infrastruktura veřejné dopravy a Dopravní telematika, a dále tři výzvy v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na programy podpory Aplikace, Inovace – inovační projekt a Potenciál.

Všechny uvedené výzvy budou ukončeny 22. 3. 2019 v 10 hodin a naleznete je v sekci Vyhlášené výzvy nositele ITI.