Aktualizace kritérií hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ITI


Na Monitorovacím výboru IROP, který se konal dne 24.11.2016 v Pardubicích, byla schválena aktualizace kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Došlo k úpravě kritéria formálních náležitostí - požadavek na ukončení zadávacích a výběrových řízení na hlavní aktivity projektu - a k dílčím úpravám specifických kritérií přijatelnosti SC 2.4 IROP "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" a SC 3.1 IROP "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví".

Tato kritéria jsou platná od 25.11.2016.

https://iti.hradec.pardubice.eu//upload\files\2016-11-28\kriteria-zs-iti-hradubice-25.11.2016.pdf