Aglomerační projekty na dosah realizaci


Zastupitelstvo města Pardubic na včerejším zasedání finálně posvětilo seznam projektů, které v prosinci vybral Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace. K podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím integrované územní investice tak byly doporučeny záměry s dotační podporou bezmála 1,8 miliardy korun.

Téměř čtyři desítky projektových záměrů z oblasti veřejných prostranství, vzdělávání, dopravy, kultury a sociální sféry, které se přihlásily do podzimních výzev nositele ITI, prošly hodnotícím procesem v rámci aglomeračních platforem a na konci loňského roku získaly kladné stanovisko. Posledním krokem, než bude tzv. programový rámec složený z konkrétních záměrů, které mají v území rezervované prostředky, předložen ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj, je souhlasné stanovisko Zastupitelstva města Pardubic. „Cesta k finalizaci programového rámce je vyvrcholením procesu, který začal sběrem projektových záměrů v roce 2019, a to bez znalosti témat, která bude možné dotačně podpořit. Během posledních tří let docházelo k postupnému zpřesňování dotačních aktivit a k souvisejícímu zužování portfolia projektů, které byly v různých fázích připravenosti zaregistrovány v Monitorovacím systému ITI. Výsledný seznam obsahuje záměry ve vysokém stádiu rozpracovanosti a s předpokladem splnění všech dotačních podmínek,“ doplnil primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru aglomerace Jan Nadrchal.

Další finanční prostředky však aglomerace ještě rozdělí. Aktuálně jsou otevřené výzvy k příjmu projektových záměrů z Operačního programu Doprava (OP D) určené pro dopravní podniky, Operačního program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) zacílená na podporu inovační infrastruktury a Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) zaměřená na spolupráci výzkumných organizací s podnikatelskou sférou. Předložit své záměry však mohou pouze žadatelé, kteří své záměry v minulosti představili na jednání odborné pracovní skupiny pro příslušnou oblast. „Poslední v řadě bude vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou předpokládáme v dubnu letošního roku. Důvodem je zejména zpoždění přípravy na straně MŽP a obtížná jednání o výši rezervované alokace pro naši aglomeraci. Všechny programové rámce pak čeká stejný postup jako u IROP, tedy schválení ze strany ŘV A, Zastupitelstva města Pardubic a příslušného ministerstva,“ upřesnil manažer ITI Filip Hoffman.

Pokud bude vše postupovat podle předpokládaného harmonogramu, měly by být všechny prostředky mezi konkrétní projekty rozděleny do poloviny tohoto roku a současně zahájena fyzická realizace těch, které jsou již připraveny čerpat dotační podporu. Do konce června rovněž musí být dokončeny všechny projekty financované z ITI 2014–2020.

Seznam projektů zařazených do programového rámce IROP:

 • Palackého třída (výkladní skříň města) (žadatel: statutární město Pardubice)
 • DUF Přelouč – veřejně přístupný areál (žadatel: Pardubický kraj)
 • Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměře (žadatel: město Jaroměř)
 • MŠ Teplého rozšíření kapacit (žadatel: statutární město Pardubice)
 • Výstavba MŠ Černá u Bohdanče (žadatel: obec Černá u Bohdanče)
 • MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity) (žadatel: statutární město Hradec Králové)
 • Výstavba odborných učeben fyziky a chemie (žadatel: Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.)
 • Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ (žadatel: město Lázně Bohdaneč)
 • Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ (žadatel: město Lázně Bohdaneč)
 • Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa) (žadatel: město Chrudim)
 • Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové (žadatel: Biskupství královéhradecké)
 • Opatovice nad Labem – dostavba a uzavření školního komplexu pavilonem C2 (žadatel: obec Opatovice nad Labem)
 • Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice (žadatel: obec Opatovice nad Labem)
 • ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben (žadatel: statutární město Pardubice)
 • Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota (žadatel: statutární město Hradec Králové)
 • ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost (žadatel: statutární město Hradec Králové)
 • Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky (žadatel: město Slatiňany)
 • Venkovní učebna Archimedes (žadatel: město Dašice)
 • CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa) (žadatel: statutární město Pardubice)
 • Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 (žadatel: statutární město Pardubice)
 • Denní stacionář pro OZP (žadatel: statutární město Hradec Králové)
 • Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova (žadatel: Královéhradecký kraj)
 • Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce (žadatel: Pardubický kraj)
 • Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové (žadatel: Královéhradecký kraj)
 • Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK – ITI (žadatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.)
 • Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem (žadatel: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.)
 • Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem (žadatel: Svazek obcí Hradubická labská)
 • Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Opatovice nad Labem – Dříteč (žadatel: Svazek obcí Hradubická labská)
 • Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Němčice – Hrobice (žadatel: Svazek obcí Hradubická labská)
 • Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Ráby – Kunětice (žadatel: Svazek obcí Hradubická labská)
 • Cyklostezka „Mechu a Perníku“, spojka Brozany (žadatel: Svazek obcí Hradubická labská)
 • Cyklostezka „Pardubice – Týnec nad Labem“, úsek Srnojedy – Valy (žadatel: Svazek obcí Pardubická labská)
 • Cyklostezka „Pardubice – Týnec nad Labem“, úsek Valy – Přelouč (žadatel: Svazek obcí Pardubická labská)
 • Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH (žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
 • Přestupní terminál JIH – veřejný prostor (žadatel: statutární město Pardubice)