Změna organizační struktury – Odbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace


Od 1. 5. 2023 došlo na základě organizační změny Magistrátu města Pardubic k vyčlenění samostatného Odboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace, jehož součástí se stal Odbor Zprostřekující subjekt ITI. Vedoucím odboru a manažerem ITI i nadále zůstává Ing. Filip Hoffman. Podrobnosti viz sekce kontakty.