ZÁMEK - Na dvoře Pernštejnů


Pardubický zámek se znovu přiblíží podobě ze své nejslavnější éry. Po roz-sáhlé rekonstrukci zavede návštěvníky do doby vlády rodu Pernštejnů nový prohlídkový okruh, který je provede sály a místnostmi, které jsou v sou-časné době využívány pro stálé expozice, výstavy, depozitáře nebo dílny.
Více než 110 milionů korun přispěje především k úpravě velkých sálů nad vstupní branou. Některé provozy a depozitáře se postupně přesunou do pracoviště v Ohrazenicích, historická expozice se stane součástí okruhu a další, poměrně rozsáhlé, výstavní prostory bude mít muzeum v hospodářských budovách na nádvoří, včetně velmi komfortního návštěvnického a vzdělávacího centra.
Hlavními společenskými prostorami zámku se stanou velké sály v 2. a 3. nadzemním podlaží v přední budově zámku nad hlavní branou. To umožní lépe chránit mimořádně cenné renesanční nástěnné malby v Rytířských sálech a také navýšit kapacitu při řadě významných akcí.

Žadatel: Pardubický kraj
Celkové náklady: 111 mil. Kč
Dotace EU: 93,5 mil. Kč