ZÁMEČEK – DŮSTOJNÉ VZPOMÍNKY


Památník Zámeček je symbolickým místem bolestných vzpomínekna utrpení války a spáchané nacistické zločiny. Je přímým důkazem toho, že město Pardubice bylo během druhé světové války dějištěm významných událostí, jako je například příprava atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Pietní místo je silným mementem útrap, které nacistický režim způsobil. Bohužel současná podoba Památníku je značně nesourodá a souvislosti s nacistickým obdobím se vytratily. Proto je potřeba je zde opět obnovit a dodat této národní kulturní památce na důstojnosti.

Novou podobu Památníku určila architektonická soutěž. Z osmi návrhů vzešlo vítězně řešení architektonické kanceláře Žalský architekt, jejichž ateliér se například podílel na návrhu expozice Součástí rekonstrukce Zámečku bude výstavba nové podzemní expozice, která bude přístupná po rampách, podél nichž budou ve stěnách vyryta jména obětí. Expozice bude umístěna v zemi a vklíněna mezi stromy, tak aby nekonkurovala samotnému žulovému pomníku, který bude odrazovým můstkem nové kompozice areálu. Ztrácet se bude pod zelenou střechou přecházející plynule v navazující louky. Nové zídky a rampy ztvární zářez-jizvu, které si místo navždy ponese. Jednou z dalších výraznějších změn bude dosázení lesa, čímž se podoba tohoto území přiblíží roku 1942, kdy došlo k exekuci 194 obětí. V areálu Památníku, který přijde o své oplocení, budou také postaveny nové přístupové cesty, upravena cestní síť pro pěší a vznikne nové parkoviště. Součástí architektonické studie je také možnost propojení Památníku Zámeček s Larischovou vilou, kterou vlastní Československá obec legionářská.

Zrekonstruovaný a zmodernizovaný Památník nemá pouze ukazovat cestu nacistů k ničení lidí, ale také cestu československé společnosti k vyrovnání se s následky války. Nemá být jen místem popisujícím život obětí nacistické zvůle či dějištěm pietních aktů, ale měl by sloužit pro pochopení kořenů nacistické ideologie i rasové a národnostní nenávisti. Hlavním cílem je přiblížit toto území roku 1942, tedy roku poprav. Expozice je navržena ve čtyřech rovinách: Paměti doby, mrtvých, zmizelých a živých.
Město chce rekonstruovanou národní kulturní památku otevřít na jaře 2020. Zároveň jedná se státní příspěvkovou organizací Památník Lidice, která spravuje Pietní území Ležáky, o užší spolupráci mezi jednotlivými organizacemi.


Žadatel: město Pardubice
Celkové náklady: cca 20 mil.
Dotace EU: cca 18 mil.