Z opravené budovy muzea bude nový výhled na město


Připravovaná rekonstrukce budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové přinese obyvatelům a návštěvníkům města celou řadu novinek. Tou největší bude zpřístupnění terasy u kopule na střeše této národní kulturní památky. V Hradci tak bude nový výhled na část centra města podél labského nábřeží. V budově, kde sídlí muzeum zřizované krajem, vzniknou nové výstavní prostory, část z nich bude nově spravovat přímo město. Radní dnes doporučili zastupitelům vypsat výběrového řízení na dodavatele oprav .

Zahájení rekonstrukce secesní budovy architekta Kotěry radnice připravuje na začátek příštího roku, hotovo by mělo být v polovině roku 2019. Během oprav bude muzeum pro veřejnost zcela uzavřené. „V tuto chvíli má město zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci muzea, o které budeme žádat ještě v červnu,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za městské investice. Po získání stavebního povolení bude město žádat o dotaci v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace z Integrovaného regionálního operačního programu, výše dotace může dosáhnout až 90 % způsobilých výdajů. „Předpokládané náklady jsou po upřesnění ve stavební dokumentaci a po stavebně-historickém průzkumu 73 milionů korun, finální cenu ale ještě zpřesní nabídky uchazečů během výběrového řízení,“ dodal Vedlich.

Vedle úprav, které souvisejí se zpřístupněním terasy u kopule, bude potřeba opravit nebo vyměnit původní okna, provést rekonstrukce vitráží a navazující restaurování obložení, ve kterém jsou okna vsazena. Obnovou projde také omítková a cihlová fasáda, restaurátoři odborně ošetří sádrové a štukové omítky, kašnu, rampy, schodiště a sochy. Na rekonstrukci budovy muzea by pak měla navazovat revitalizace přilehlého parčíku za objektem u Kotěrovy ulice.