VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOVÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI


Nositel ITI opětovně vyzývá všechny potenciální zájemce v území Hradecko-pardubické aglomerace k předkládání projektových záměrů v sociální oblasti, aktivita infrastruktura sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že bylo ze strany řídicího orgánu IROP upřesněno rozdělení podpory sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách mezi Integrovaný regionální operační program (IROP) a Národní plán obnovy (NPO), budou nově přijímány projektové záměry podporující níže uvedené sociální služby:

 • centra denních služeb
 • denní stacionáře
 • tlumočnické služby
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • krizová pomoc
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny
 • terapeutické komunity
 • sociálně terapeutické dílny
 • sociální rehabilitace
 • raná péče
 • intervenční centra
 • služby následné péče
 • podpora samostatného bydlení
 • pečovatelská služba
 • osobní asistence
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • kontaktní centra
 • terénní programy
 • tísňová péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • odborné sociální poradenství

Příjem nových projektových záměrů bude otevřen v termínu od 23. 6. do 22. 7. 2022.

V případě, že máte projektový záměr, který byste rádi předložili, kontaktujte, prosím, tematickou koordinátorku PS7: Sociální oblast Mgr. et Mgr. Michaelu Kudynovou nebo manažera ITI Ing. Filipa Hoffmana.