Výstavbu cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic brzdí výkupy pozemků


Projekt cyklostezky, která má spojit Hradec Králové a Pardubice je na stole několik let. Některé úseky už jsou zprovozněné, jiné se plánují. U dalších je problém s výkupem pozemků. Úsek z Vysoké nad Labem do Opatovic by se mohl stavět ještě letos.

Cyklostezce chybí několik úseků, které se musí připravovat postupně. Asi nejblíž stavbě je propojení Vysoká – Opatovice. To bude navazovat na již vybudovanou trasu z Hradce Králové do Vysoké nad Labem. "Zde vykupujeme poslední pozemek a doděláváme dokumentaci pro stavební povolení," řekl Jeřábek. Pokud tak půjde vše podle plánů, stavět by se mohlo ještě letos.

U dalších úseků narazili projektanti na komplikace v podobě výkupů pozemků. Ty se řeší na trase z Opatovic nad Labem do Dříteče. Někteří majitelé si postavili hlavu a parcel se nehodlají vzdát.

"Pozemky pro cyklostezku je nutné vykupovat, a to jen se souhlasem vlastníka jeho vůlí pozemek prodat," vysvětluje Jeřábek. To celý proces stavby zdržuje. Projektanti však stále věří, že se tento úsek podaří začít stavět do dvou, maximálně tří let.

Úsek Dříteč – Němčice – Kunětická Hora finišuje se stavebním povolením, to by mělo být hotové do konce října. Stavět by se tak mohlo začít příští rok. Stavbu tohoto úseku však může zpozdit potřebná dotace. Pokud se vypíše později, bude se stavět až v roce 2022.

"Pokud narazíte na pozemky, kde není jednoznačně znám vlastník pozemku, je to opravdu problém, protože dohledat dědice není jednoduché a ve většině případů je to spíše neřešitelný úkon i pro orgány státní správy," vysvětluje Tomáš Jeřábek.

Zdroj: hradecka.drbna.cz

Celková délka již dokončené trasy z Hradce Králové do Vysoké nad Labem je 4,211 km. S připojením obce Vysoká nad Labem na silnici III/298 13 v délce 0,798 km se jedá celkově o 5,006 km. Cyklostezka je využívána pro pravidelné jízdy obyvatel obcí na její trase nebo v jejím blízkém okolí do škol, zaměstnání a za službami. Realizace projektu přispívá k výraznému zvýšení bezpečnosti nejen obyvatel přilehlých obcí ale také obyvatel nebo návštěvníků celé aglomerace. První úsek Cyklostezky Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku byl podpořen z ITI necelými 26 mil. Kč.