Vyhlášené výzvy ŘO/ZS ITI ve vztahu k ITI Hradecko-pardubické aglomerace


Pro žadatele v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace přinášíme přehled aktuálně probíhajících výzev ŘO/ZS ITI. U některých z nich došlo k posunutí termínů předkládání žádostí o podporu.

Číslo výzvy ZS ITI/ŘO

Operační program

Specifický cíl

Název výzvy

Vyhlásil

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Druh výzvy

Alokace výzvy - EU
(v Kč)

Prodloužení

vyhlášení

příjem od

příjem do

31.

IROP

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

ZS ITI

02/2019

06/2019 

12/2020  

průběžná

115.000.000

pravděpodobně není nutné

35.

IROP

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Přestupní uzly v aglomeraci III

ZS ITI

09/2019

10/2019

12/2020

průběžná

27.000.000

prodlouženo z 06/2020 do 31.12.2020

36.

IROP

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Dopravní telematika V

ZS ITI

02/2020

03/2020

08/2020

průběžná

25.500.000

pravděpodobně není nutné

37.

IROP

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Nemotorová doprava -  Cyklodoprava VII

ZS ITI

02/2020

03/2020

08/2020

průběžná

136.000.000

pravděpodobně není nutné

38.

IROP

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Nemotorová doprava -  Bezpečnost dopravy II

ZS ITI

02/2020

03/2020

08/2020

průběžná

3.000.000

pravděpodobně není nutné

39.

IROP

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Infrastruktura pro vzdělávání -  Infrastruktura základních škol

ZS ITI

02/2020

03/2020

08/2020

průběžná

78.412.390

pravděpodobně není nutné

40.

IROP

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VII

ZS ITI

02/2020

03/2020

10/2020

průběžná

218.096.801

pravděpodobně není nutné

01_19_275

OPPIK

1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků

APLIKACE – ITI (Hradec Králové - Pardubice) - II. výzva

MPO

02/2019

03/2019

04/2020

průběžná

123.000.000

prodlouženo z 03/2020 do 28.4.2020

01_19_285; 01_19_286; 01_19_287; 01_19_288

OPPIK

1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji  a inovacích

Služby infrastruktury – ITI (Hradec Králové - Pardubice) – II. výzva

MPO

04/2019

04/2019

06/2020

průběžná

58.500.000

prodlouženo z 04/2020 do 1.6.2020

01_19_295

OPPIK

2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

NEMOVITOSTI - ITI (Hradec-Pardubice) - II. výzva

MPO

05/2019

05/2019

06/2020

průběžná

61.300.000

prodlouženo z 05/2020 do 30.6.2020

59.

OPD

1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Specifický cíl 1.4 - Hradecko-pardubická aglomerace

MD

04/2018

04/2018

04/2020

průběžná

135.619.655

prodloužen termín předložení plných žádostí do 30.4.2020

80.

OPD

2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

SC 2.3 – ITS ve městech

MD

02/2020

02/2020

04/2020

průběžná

483.000.000

zatím bez prodloužení