Více než sto milionů do moderních učeben hradeckých škol


Nové počítačové sítě, moderní učebny odborných předmětů a kompletní bezbariérový přístup pro všechny žáky ve škole. Takto stručně by se dala popsat první část investic ve výši zhruba sta milionů korun, které do svých základních škol připravuje město Hradec Králové pro příští rok. Další desítky milionů korun na přístavby a modernizaci výukových prostor ve školách poputují ve druhé vlně v roce 2019.

V rámci projektu Modernizace infrastruktury základních škol, který má město Hradec Králové zařazený do Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace a může na něj získat dotaci až 85% ze způsobilých výdajů z evropských zdrojů a 5% ze státního rozpočtu, se tak chystá dosud největší investice do výukových prostor a zázemí základních škol města. „První část projektu za více než sto milionu korun tvoří menší a relativně jednodušší projekty ve dvanácti školách. U nich už jsou dokumentace hotové a začínáme připravovat výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a vybavení,“ řekl Jindřich Vedlich, náměstek primátora odpovědný za rozvoj města.

Například škola v Habrmanově ulici bude mít novou počítačovou síť a počítačové učebny, ZŠ Josefa Gočára získá nový komplex odborných učeben pro experimenty z přírodních věd, nové vybavení učeben chemie, fyziky a přírodopisu budou mít na školách v Kuklenách, na Novém Hradci Králové nebo v Plotištích. „Vše se intenzivně připravovalo s jednotlivými školami. Pokud se podaří vybrat dodavatele v ideálních termínech a uspět s žádostí o dotaci, většina prací se udělá již během příštích letních prázdnin a žáci by mohly moderní učebny využívat od školního roku 2018/2019,“ řekl Milan Jaroš, náměstek primátora odpovědný za oblast školství. Součástí projektu jsou i úpravy prostor ve školách zajišťující bezbariérový přístup, včetně sociálních zařízení. Kompletní bezbariérovost pomoci výtahů budou mít v základních školách Josefa Gočára, na Novém Hradci Králové a na Jiráskově náměstí. V ostatních školách se zbudují rampy a pořídí mobilní schodolezy.

Ve druhé etapě modernizace učeben městských základních škol, která se připravuje na rok 2019, jsou hotové záměry a studie v hodnotě dalších sta milionu korun. „V tomto případě jde o komplikovanější projekty, jedná se o nástavby a přístavby školských budov. Realizace jednotlivých projektů bude záviset na úspěšnosti žádostí o dotace a možnostech městského rozpočtu, vše v koordinaci s odborem školství,“ upřesnil Vedlich. Úprav výukových prostor a nového vybavení by se mohli dočkat žáci ZŠ Mandysova, projektová dokumentace se bude připravovat na dvoupodlažní přístavbu školy v Malšově Lhotě, kde budou polytechnické učebny pro přírodopis, dílny nebo multimédia. Přístavba by mohla vyrůst také ve Svobodných Dvorech s učebnami přírodopisu, chemie a fyziky nebo s počítačovou učebnou 21. století.

Záměr v pokračování projektu modernizace výukových prostor městských základních škol odsouhlasili radní, finanční krytí plánovaných investic ještě bude muset schválit zastupitelstvo na svém zasedání 31. října 2017.