V Pardubicích začíná příští týden rekonstrukce Automatických mlýnů


Z Gočárových Winternitzových Automatických mlýnů (WAM) na břehu řeky Chrudimky se má stát chlouba Pardubic. Kraj zahájí příští týden jejich velkou rekonstrukci.

V úterý 19. května Pardubický kraj zahájí velkou rekonstrukci (jednu z největších posledních let, jaká se v krajském městě uskutečnila) zpustlých Automatických mlýnů, které projdou nejen celkovou obnovou, ale dostanou i zcela nové určení. Z průmyslového areálu se stane zóna odpočinku a umění v centru města. Krajská Východočeská galerie tak obdrží důstojné (lépe řečeno úžasné) výstavní prostory, které samy o sobě budou zajímavé architektonicky i uživatelsky. Ze zbořeniště se má stát chlouba Pardubic.

Hlavní budovu národní kulturní památky odkoupil kraj od soukromých majitelů na začátku loňského roku za necelých 23 milionů korun. Rekonstrukce by mohla být hotová v následujících dvou letech. Přes 100 milionů korun bude činit příspěvek Evropské unie, dalších 200 milionů zajistí kraj ze svého rozpočtu. Pozitivní je také skutečnost, že se na rekonstrukci budou podílet také místní firmy, které dávají práci lidem z regionu. Do vzniklých prostor by se měla z pardubického zámku přesunout Východočeská galerie.

Zhotovitelem stavby bude Společnost pro obnovu Automatických mlýnů v Pardubicích, v níž figurují firmy Metrostav a Chládek a Tintěra. Přípravy jsou dokončeny, soutěž je uzavřena, smlouva podepsána, stavba může začít. "Politická shoda napříč zastupiteli na jejich obnově sice na posledním jednání zastupitelstva kraje již měla vážnou trhlinu, pro mě osobně trochu překvapivě, zvlášť když na nás opozice chce dohlížet, zda neslibujeme, ale skutečně sliby plníme, nicméně ani toto závěrečné gesto nemůže stavbu ohrozit," uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračuje: "Z této investice jsem nadšený. Byla totiž řádně diskutována, znamenala kompromisy (nikoliv bolestné), stane se chloubou Pardubic a ještě k tomu investorem není místní, ale krajská samospráva. Přitom jde o národní kulturní památku, jejíž obnova je namístě i z hlediska péče o architektonické dědictví."

V čem je tato stavba přínosná v širším slova smyslu? Je to první zahájená velká stavba v průběhu koronavirové krize. A i přes očekávané finanční obtíže kraje může být realizována. "Finanční krytí jsme připravili tak, že by nemělo nic stát v cestě. Uznávám, že se někomu může zdát, že jsou potřebnější stavby. V krajském městě musí dojít k obnově sportovní infrastruktury (krajem postavená sportovní hala na Dašické na všechno nestačí). Mohu jmenovat fotbalový stadion, areál Dukla, zimní stadion. To jsou ovšem záležitosti města. Obdobně můžeme jmenovat tragédii v dopravních stavbách (obchvaty, průtah…), tady zase musí konečně zareagovat stát. My se plně hlásíme k záležitostem, které jsou svěřeny kraji. A galerie k tomu patří," komentoval hejtman Netolický.

Zdroj: novinykraje.cz

Projekt Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii usiluje o podporu EU na realizaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Projekt úspěšně prošel první fází hodnocení a získal kladné stanovisko ŘV ITI.