V Pardubicích přibudou další trolejbusové tratě


Trolejbusové tratě v Pardubicích se rozšíří. Jedna nová povede Studentskou ulicí, druhá má propojit Duklu, vozovnu s hlavním nádražím.

„Druhá trať je pro nás velmi strategická. Při modernizaci železničního uzlu bude několik měsíců uzavřen podjezd a bude se budovat nový most. Vede tam jediná trolejbusová trať do města, nevidím způsob, jak bychom mohli nahradit 50 vozidel denně něčím jiným. Autobusy na to nemáme, museli bychom si je složitě půjčovat,“ uvedl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Peníze z Unie

Projekt je v současné době zařazen v aktuální výzvě evropského dotačního programu Integrované územní investice (ITI), měl by získat 45 milionů korun.

„Další tři projektové záměry dopravního podniku už mají rozhodnutí řídícího výboru, jedná se o modernizaci odbavovacího systému, trolejbusovou trať Studentská a měnírnu u stadionu. Jsou to projekty v souhrnné dotační částce 49 milionů korun,“ popsal manažer ITI Miroslav Janovský.

Trať ve Studentské ulici má vyjít na 12,5 milionu korun, dotace z ITI má činit 8,5 milionu korun. Hotová by měla být do června 2021. Odbočka povede z Hradecké ulice ke kruhovému objezdu U Josefa. Má uspokojit poptávku ze sídliště Cihelna a posílit dopravní obslužnost univerzitního kampusu.

„Sever sídliště Cihelna, zejména nová zástavba, do které jsou docházkové vzdálenosti ze zastávky Univerzita příliš dlouhé, bude obsluhována spoji autobusové dopravy, v některých časových obdobích pak prostřednictvím parciálního trolejbusu,“ je uvedeno v projektu.

Podle zastupitele za Pardubáky Františka Brendla je otázkou, zda na prahu elektromobility má smysl takto rozsáhlé rozšiřování trakcí trolejbusového vedení vůbec provádět. „Je to věc hnusná, všude jsou sloupy a dráty. Nemůžeme raději zavést trolejbusy, které mají možnost některé úseky přejíždět bez drátů,“ ptal se Brendl.

Podle Pelikána se jedná o poslední dvě stavby v trolejbusové síti, které chce dopravní podnik realizovat. „Trať ve Studentské ulici je marginální, je krátká. Druhá trať vede mezi rafinérií a průmyslovou zónou na Vápence, nemyslím si, že by to tam bylo věcí estetiky. Když v podjezdu skončí kamion a zablokuje provoz trolejbusové dopravy, budeme si schopni pomoci touto náhradní trasou,“ konstatoval Pelikán. Zkrácením cesty k nádraží podle něj dopravní podnik také výrazně ušetří.

Parciální trolejbusy, které jsou schopné určitou část trasy jet bez elektrického vedení, chce dopravní podnik nakupovat nadále. „Mají velkou přidanou hodnotu, ale čekáme na další programovací období ITI. Jeden vůz stojí 13,5 milionu korun bez daně. Z vlastních prostředků nejsme schopni pořizovat tolik vozidel, kolik bychom potřebovali. Jsme připraveni v roce 2021 podat projekt na modernizaci vozového parku právě těmito trolejbusy,“ poznamenal Pelikán.

Odbavovací systém

U projektu modernizace elektronického odbavovacího systému cestujících, který má také podpořit Evropská unie, ale má dopravní podnik velké problémy. Od roku 2016 se nepodařilo vysoutěžit dodavatele. „Mezi dodavateli je urputná válka. Po druhé vyhlášené veřejné zakázce jsme vybrali vítězného uchazeče, druhý, který byl o 650 tisíc korun dražší, nás napadl, že jsme postupovali, jak jsme neměli. Námitky jsme odmítli. Uchazeč podal správní řízení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),“ popsal Pelikán.

„Problém je, že nemáme ÚOHS jako na Slovensku, kde v rámci soutěže podáte dotaz, oni vám odpoví a jejich stanovisko je závazné. Tady ÚOHS nevychází řídícím orgánům vstříc a spíš do soutěží vnáší chaos,“ konstatoval primátor Martin Charvát.

Zdroj: pardubicky.denik.cz