V Pardubicích na Příhrádku se klubou první místnosti


Na Příhrádku, který spojuje historickou část města se zámkem, i přes zimu pokračuje rekonstrukce tří domů pro Knihovní centrum U Vokolků Krajské knihovny Pardubice.

Do prvních mrazů stihli stavbaři renovovat krovy a vyměnit střešní krytiny a nyní pracují zejména na interiérech.

"Samotná stavba, kterou provádí firma ARCHATT PAMÁTKY bude stát 39 milionů korun, a měla by být hotová do listopadu letošního roku. V nejbližší době vypíšeme výběrové řízení také na vnitřní vybavení za přibližně 14 milionů korun. Jeho montáž přijde na řadu po vyschnutí hotové stavby v první polovině příštího roku. Na většinu nákladů přispívají Pardubickému kraji evropské fondy z programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci," zrekapituloval stav 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Ze tří domů je nyní v nejpokročilejším stavu č. p. 8., to je dům nejblíže k Pernštýnské ulici. "Tady je hotová elektroosmóza, která nám dům opravdu výrazně vysušila. Máme zde provedené také rozvody silnoproudu, vnitřní omítky a nová dřevěná okna a začínáme pokládat podlahy," informuje stavbyvedoucí Lubomír Pavloň. Práce na štucích a podlahách pokračují i v dalších domech a na půdách.

Elektroosmóza prochází všemi třemi domy až do věže a průchodu k zámku a zamezuje vzlínání zemní vlhkosti do zdiva. Objekty jsou nyní temperovány na technologickou teplotu, aby v nich dělníci mohli pokračovat v práci. "S příchodem teplejšího počasí dojde na výměnu dalších oken. Všude, kde to je možné, se repasují původní okna, a pokud to není možné, nahrazujeme je přesnými dřevěnými kopiemi," vysvětluje Jiří Požár za stavební dozor.

Tento týden na stavbu znovu nastoupily restaurátorky, které v minulém roce vzácná místa zakryly. "Naším cílem bude nyní hlavně zakonzervovat a potom prezentovat fragmenty středověkých maleb v bývalé soudní světnici, v soudní síni a v alkovně," říká restaurátorka Lucie Bartůňková. Na stěnu se vrátí i část malby, která byla sejmutá. Tyto práce by měly být hotové do konce června.

Celá rekonstrukce probíhá za přísného dohledu památkářů. Důležitým prvkem bude i barevnost domů, která vychází z historie. "Ve vrstvách nátěrů je skutečně pestrá barevnost, daná technologiemi jednotlivých historických etap. Chceme, aby se barvy co nejvíce přiblížily těm původním – okrové, cihlově červené a šmolkové," uvádí Jan Kadlec z Národního památkového ústavu.

Ředitelka Krajské knihovny se domluvila s Východočeským muzeem na zapůjčení umělecké lisu z komunisty rozprášené Vokolkovy tiskárny, který bude součástí expozice v grafickém ateliéru. "V nejbližší době ho převezmou specialisté na restaurování a konzervování kovů v Brně. Návštěvníci si ho už v příštím roce spolu s expozicí o umělecké rodině Vokolkových budou moci prohlédnout v č. p. 8," konstatuje Radomíra Kodetová.

Na stavbě průběžně vzniká dokumentární film "BARBAKÁN zvaný PŘÍHRÁDEK", který bude mít premiéru v příštím roce a ve výsledku bude i součástí expozice.

Pardubickénovinky.cz informovala PhDr. Zuzana Nováková, tisková mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje.

Zdroj: pardubickenovinky.cz

Projekt Příhrádek Pardubice je realizován s finanční podporou EU získanou prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.