Univerzita získala dotace na výzkum nanomateriálů


Dva vědecké týmy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice získaly dotace 185 milionů korun na přípravu, charakterizaci a využití nanomateriálů v praxi. Vysoká škola bude na projektech spolupracovat s partnery v Hradecko-pardubické aglomeraci. První projekt začal v březnu, druhý bude zahájen začátkem letních prázdnin.

„Projekt Nanobio míří do oblasti biomedicíny. Zaměřuje se na testování biologické kompatibility nanomateriálů, tedy zda a za jakých podmínek jsou netoxické vůči buňkám, živým organismům a zda nemají vliv na hormonální a imunitní systém lidského organismu,“ uvedla mluvčí univerzity Valerie Wágnerová. Výsledné materiály by bylo možné využít pro diagnostiku moderních terapeutických způsobů. Mohly by také sloužit jako nosiče léčiv s cíleným zaváděním do tkání a orgánů, v biotechnologických procesech pro výrobu a čištění léčivých substancí pro takzvanou biologickou léčbu. Na řešení projektu mají vědci čtyři roky, spolupracují s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Druhý projekt Nanomat se zabývá výzkumem polymerních nanomateriálů a jejich využitím jako čidel s mimořádnou citlivostí a rychlou odezvou. Ze své podstaty jsou takové materiály ideální pro využití v leteckém a kosmickém průmyslu. Partnerem univerzity jsou Lékařská fakulta v Hradci Králové a pardubická firma Toseda, která se zabývá vývojem nových hi-tech materiálů.

Pardubická vysoká škola také usiluje o získání dotace 67 milionů korun na další projekt nazvaný PosiTrans. Měl by rozšířit dosavadní spolupráci univerzity a elektrotechnických firem v regionu, které jsou zaměřeny na komunikační a detekční komponenty, radary, systémy pro automatizaci a řízení, zabezpečovací zařízení nebo informační systémy v dopravě.

Zdroj: Mladá fronta DNES - Pardubický kraj