Stovky milionů z ITI během letních prázdnin proměnily desítky škol v aglomeraci


Základní a střední školy v pondělí opětovně otevřely svoje brány. Stovky žáků a studentů se v novém školním roce mohou těšit na výuku v modernizovaných prostorách, které školy v území získaly díky prostředkům z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Jenv průběhu letních prázdnin bylo opraveno devětadvacet škol, které zITI získaly téměř čtvrt miliardy korun. Na dalších projektech se přitom stále pracuje.

Hradecko-pardubická aglomerace se rozhodla soustředit penízez Evropské unie na kompletní rekonstrukce a nové vybavení technických a přírodovědných tříd a učeben. Na základních školách se modernizace dotkly odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, matematiky, počítačů a dílen. Ve většině případů je součástí projektu také zajištění připojení k internetu pro celouškolu. Projekty středních škol řeší jak rekonstrukci a vybavení stávajících prostor, tak přístavby pro nové učebny odborných předmětů.

V aglomeraci bylo zatím vypsáno šest výzev pro školy, z toho dvě pro střední a čtyři pro základní. „V šesti výzvách jsme rozdělovali 446 milionů korun. Řídicí výbor ITI pak schválil celkem 45projektových záměrů s dotací 433,9 milionů,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský. Z toho sejednalo o 14 projektů středních škol s dotací 180 mil. Kč a 31 záměrů základních škol s podporou253,9 mil. Kč. Stavební práce se ve většině případů naplno rozběhly během letních prázdnin, některé již byly úspěšně dokončeny, jiné jsou v realizaci a řada z nich se do svého finiše dostane do konce kalendářního roku.

Největšími žadateli v oblasti středního školství byly kraje. Pardubický předložil celkem osm projektových záměrů za 75,6 mil. Kč. Na nové odborné učebny se díky ITI může těšit například Střední průmyslová škola strojní v Chrudimi, SPŠ stavební v Pardubicích nebo gymnáziumv Holicích. Zajímavý je například projekt Střední školy automobilní v Holicích. Díky dotaci škola svým studentům nabídne nově rekonstruované prostory, konkrétně tři odborné učebny, sedm dílen a tři výrobní haly. Projekt se podaří realizovat mimo jiné díky odkupu části stávajícího areálu, ve kterém škola sídlí. Královéhradecký kraj připravil čtyři projektové záměry za 76,2 milionů korun. Finanční prostředky poputují do dvou hradeckých škol, konkrétně SOŠ a SOU

Vocelova a zdravotnické školy, podporu získala také Střední škola řemeslná v Chlumci nadCidlinou. Nejrozsáhlejším je projekt Střední průmyslové školy v Hradci Králové, který zahrnuje celkem čtyřiadvacet odborných učeben, které vzniknou jak rekonstrukcí stávajících prostor, taknástavbou nad stávajícími dílnami.

Jedenáct projektů na rekonstrukce základních škol za 57 milionů korun předložily také menší obce a soukromé subjekty. „Největší zájem ale o výzvy projevila statutární města. Pardubice požádaly o podporu pro osm základních škol za 99 milionů korun, Hradec Králové získal 91,5 milionů korun na jedenáct škol,“ vysvětluje koordinátorka ITI pro vzdělávání Michaela Kudynová.Oběma městy jsou připravovány také projekty excelentních vzdělávacích center, která budou přístupná jak školám, tak široké veřejnosti. Pardubice chystají tzv. Centrální polytechnické dílny, které vzniknout jako rekonstrukce a nástavba bývalého skladu balené mouky v areálu Automatických mlýnů. Devět odborných učeben a jeden promítací sál nabídnou moderní pomůcky a vybavení, které nejsou na školách běžně dostupné. Návštěvníci v Pardubicích se mohou těšit také na tzv. science on sphere, interaktivní model planety Země, na kterém je možné simulovat přírodní jevy. Návštěvníci vHradci Králové budou moci rozšířit své znalosti v Centru přírodovědného a technického vzdělávání zaměřeném na lidské tělo, které vznikne v objektubývalé základní školy v Lipkách. Moderní edukační centrum v jedenácti sálech připraví vzdělávací programy zaměřené na přírodní vědy o člověku s využitím nejmodernějších IT prostředků a vzdělávacích metod.

Další výzvy Hradecko-pardubická aglomerace připravuje na rok 2019.

Seznam všech podpořených projektů naleznete zde.