Soutěž Buďte inspirací


Připravujete nebo jste již realizovali zajímavý projekt s prvky smart a chcete se podělit o dobrou praxi? Pokud ano, neváhejte, a přihlaste se do soutěže "Buďte inspirací". Přihlášky můžete podávat až do 31. ledna 2020.

Vyhlašovatelem soutěže je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (dále RSK KHK).

Cílem soutěže je v rámci partnerství RSK KHK a plnění její role ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, tj. zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů Královéhradeckého kraje. Mohou tak být inspirací pro další projekty a regionální aktivity.

Pravidla soutěže naleznete zde.

Soutěž je členěna na 4 kategorie, do nichž můžete projekt přihlásit přes online formulář:

Kategorie A: Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje

  • Způsobilými soutěžícími jsou obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území Královéhradeckého kraje a organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje.

Kategorie B: Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje

  • Způsobilými soutěžícími jsou předkladatelé projektů integrovaných nástrojů do výzev MAS v Královéhradeckém kraji.

Kategorie C: Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj

  • Způsobilými soutěžícími jsou žadatelé projektů s rozhodnutím Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace s místem realizace projektu na území Královéhradeckého kraje.

Kategorie D: Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje

  • Způsobilými soutěžícími jsou obce/města z Královéhradeckého kraje.

Vaše případné dotazy k soutěži nebo přihlášce směřujte na email chytryregion@chytryregion.cz.