Semináře pro žadatele OP VVV a OP PIK v měsíci dubnu


ITI Hradecko-pardubické aglomerace připravuje v měsíci dubnu semináře pro potenciální žadatele z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (dne 6. 4. 2017) a Operačního programu Podnikání a inovaci pro konkurenceschopnost (dne 11. 4. 2017). Setkání proběhnou v prostorách Hudebního sálu Magistrátu města Pardubic (Pernštýnské náměstí 1). V rámci seminářů budou poskytnuty základní informace o výzvách, harmonogramu, procesu schvalování projektů či výběrových kritériích Řídicího výboru ITI a Zprostředkujícího subjektu ITI.

Všechny potenciální žadatele zveme, aby se této akce zúčastnili. Bližší informace v nejbližších dnech naleznete v sekci Připravované semináře.

Své přihlášky posílejte na email: filip.hoffman@mmp.cz