Schválen čtvrtý programový rámec aglomerace


Dne 19. 1. 2024 řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí schválil již čtvrtý programový rámec (PR) s alokovanými prostředky z EU ve výší 240 mil. Kč na realizaci pěti konkrétních projektových záměrů, které prošli úspěšně hodnotícím a schvalovacím procesem na úrovni nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

Všechny projekty, které byly doporučeny příslušnou odbornou pracovní skupinou a schválením ze strany Řídicího výboru aglomerace zařazeny do programového rámce, mají rezervované prostředky pro naší aglomeraci. Ihned po obdržení Vyjádření Řídicího výboru Hradecko-pardubické aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií budou moci připravené projekty předložit plnou žádost o dotaci prostřednictvím ISKP21+. ITI Hradecko-pardubické aglomerace má již, mimo zmíněný programový rámec Životní prostředí, schváleny další tři rámce s alokovanými prostředky, a to PR IROP, PR OPD a PR OP JAK.