S průzkumem dopravního chování pomohly stovky pardubických domácností


Od září 2017 do května 2018 probíhal v Pardubicích průzkum dopravního chování. Na vybrané zvonky domácností zvonili tazatelé, kteří mimo jiné zjišťovali odkud, kam a jakým dopravním prostředkem obyvatelé Pardubic a okolí cestovali. Průzkum bude sloužit jako jeden z významných podkladů pro komplexní dopravní plán města, tzv. Plán udržitelné městské mobility. Zaměřuje se dopravu hromadnou, pěší, cyklistickou i motorovou a jejich vzájemnou součinnost.

„Na průzkum jsme se pečlivě připravovali, aby se s posbíranými informacemi po jejich analýze dále pracovalo a hlavně dlouhodobě a komplexně. Bez komunikace s občany města by ale takový průzkum nevznikl, chtěli bychom proto v první řadě poděkovat všem obyvatelům Pardubic a okolí, kteří ochotně dopravní průzkum vyplnili,“ uvedl primátor města Pardubic Martin Charvát, který byl u procesu zadání průzkumu.

Sběr informací v domácnostech osobně zajišťovali pracovníci odborné agentury. Dotazník vyplnilo celkem 1 610 domácností. Dotazovány byly 1 004 domácnosti v Pardubicích a 606 domácností z obcí z okolí krajského města. Hranice okolních obcí byla stanovena odbornou metodikou (tzv. Function urban area). „Obdobné dotazování probíhalo již před pěti lety a výsledky jsou opět velmi uspokojivé - dopravní chování Pardubanů je stále výborné, pouze pro jednu třetinu svých cest využívají automobil,“ řekl Martin Ptáček z odboru hlavního architekta, který se svými kolegy průzkum tvořil. Vysoký podíl cest vykonávají lidé pěšky (31 %), prostřednictvím MHD (22 %), nebo na kole (14 %). Detailní informace o výstupech z dopravního průzkumu budou ve formě seriálu postupně sdílena prostřednictvím Radničního zpravodaje a facebookové stránky města.

„Získané informace o dopravním chování obyvatel budou sloužit jako jeden z významných podkladů pro vytvoření důležitého plánu dopravy města, přesněji Plánu udržitelné městské mobility „SUMP“. Tento dokument se bude vytvářet po dobu příštích dvou let a do jeho tvorby budou zasahovat samozřejmě odborníci, ale bude také projednáván se širokou veřejností,“ říká náměstek pro dopravu Petr Kvaš, který se aktivně podílí na přípravě zadání tohoto projektu. Cílem tohoto plánu je vytvoření komplexního balíku opatření, která budou mít pozitivní vliv na dopravu v Pardubicích. Plán dopravy je rovněž posuzován z hlediska životního prostředí a bude také důležitý pro získávání evropských financí.

Zdroj: pardubice.eu