S MHD v Hradci Králové pohodlně až do nové lokality Na Plachtě


Už v příštím roce by mohly v Hradci Králové do lokality Na Plachtě s novými bytovými domy, zajíždět trolejbusy MHD s pomocným bateriovým pohonem, které dopravní podnik koupí s přispěním dotace z EU.

Aby mohl provozovat tyto trolejbusy na nové lince MHD již příští rok, chystá se město v těchto místech vybudovat dvě provizorní zastávky. Tyto provizorní zastávky jsou předetapou hlavního projektu, který je nyní v přípravné fázi. Jde konkrétně o získávání pozemků pro výstavbu stezek pro pěší a cyklisty, přechodů pro chodce, úpravu křižovatky Na Brně a výstavbu stálých zastávek. Konečná proměna má vyjít zhruba na 15,5 milionu korun, město hodlá využít dotace z ITI až ve výši 90 % uznatelných nákladů. Městští radní schválili peníze na vyprojektování díla a na vybudování dvou provizorních zastávek.

Cílem projektu je propojení ulice Na Brně a nově vznikající lokality s bytovými domy Na Plachtě prostřednictvím vozů městské hromadné dopravy. „Pokud chceme dopravně obsloužit tuto lokalitu, je třeba, abychom vybudovali chodníky, přechody pro chodce, komunikace a provedli veškeré stavební úpravy tak, aby byly v souladu s platnou legislativou a zajistily maximální bezpečnost pro všechny,“ popisuje budoucí investici města Jindřich Vedlich, náměstek primátora a dodává, že tyto kroky by měly cestujícím i zde bydlícím občanům zpříjemnit nejenom pohyb, ale i zvýšit kvalitu bydlení.

Město počítá s tím, že výše této budoucí investice, která by mohla území začít měnit už v polovině roku 2019, dosáhne částky 15,5 milionu korun. „Výrazně uspořit peníze by nám pomohla dotace Integrovaného regionálního operačního programu, která by mohla pokrýt až 90 % uznatelných nákladů celého díla,“ doplnil Jindřich Vedlich.

V ulici Na Brně a u technických služeb by měly vzniknout nové zastávky a konečná pak bude v ulici U Parku mezi kruhovými objezdy. „Novou trasu dopravně obslouží trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem, které jsou i k přírodě maximálně šetrné,“ uzavírá Jindřich Vedlich. Nová linka MHD by však již měla být v provozu dříve, a to od února 2018. Jakmile dopravní podnik stanoví jízdní řády a bližší podrobnosti, cestující se o tom včas dozvědí.