Řídicí výbor ITI schválil již více než sto projektů


V červenci proběhlo korespondenční hlasování Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Tím nejdůležitějších úkolem bylo schválení tří projektových záměrů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jednalo se o dva projekty firem RETIA a.s. do programů podpory Aplikace a Potenciál v celkové výši téměř 30 milionů korun dotace a dále o projekt společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. v programu Potenciál s projektovým záměrem za 10,3 mil. korun.

„Projekty jsou zaměřeny na průmyslový výzkum a experimentální vývoj unikátních radarových systémů se schopností detekce a klasifikace pozemních i vzdušných cílů, které budou následně zaváděny do výroby,“ vysvětluje manažer ITI Miroslav Janovský.

Uvedené projekty zaměřené na rozvoj podnikatelských subjektů v území aglomerace byly nejprve opětovně posouzeny odbornou pracovní skupinou složenou z expertů na danou oblast a ta doporučila Řídicímu výboru vydat souhlasné vyjádření o souladu se Strategií ITI.

Projekty schválené ŘV ITI korespondenčním hlasováním ve dnech 13.-20. 7. 2018:

 • Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů - 22 116 100 Kč
 • Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a.s. - 7 400 000 Kč
 • Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. - 10 300 000 Kč

ITI Hradecko-pardubické aglomerace v datech:

 • Vyhlášeno a ukončeno 42 výzev nositele ITI v celkové sumě 2 849 692 609 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 101 projektů v částce 2 097 526 268 Kč
 • Harmonogram výzev nositele ITI do konce roku 2018 je vytvořen s alokací 786 129 550 Kč
 • Vyhlášeno 23 výzev ZS ITI v celkové sumě 1 672 492 180 Kč (ukončeno 10 výzev ZS ITI, 13 výzev probíhá)
 • K hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 70 projektů v celkové částce 1 330 690 989 Kč
 • 46 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 1 037 310 210 Kč
 • 20 projektů v částce 585 504 279 Kč má vydaný právním akt
 • 3 projekty nesplnily podmínky hodnocení ZS/ŘO - vrácené žadateli (vráceno do alokace) 112 662 677 Kč
 • 3 projekty byly staženy žadateli ve fázi hodnocení ZS/ŘO 57 838 176 Kč