Řídicí výbor ITI podpořil další „třináctku“ projektů


Rekonstrukce významných památek, modernizace základních škol, podpora regionálních podnikatelů. Řídicí výbor ITI projednal dvacet nových projektů a třinácti z nich rozdělil téměř dvě stě milionů korun. Sedm záměrů za půl miliardy naopak vrátil k dopracování.

Pět projektů za více než 400 milionů korun v oblasti rekonstrukcí nejvýznamnějších národních kulturních památek v aglomeraci posuzoval středeční Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Dotaci zatím získaly první dva, jejichž žadatelé předložili bezchybnou žádost – druhá etapa rekonstrukce hradu Kunětická hora a modernizace Památníku Zámeček. „Jsem za Pardubice a celou aglomeraci rád, že se podařilo připravit kvalitní projekt, který pietní území Památníku Zámeček moderní a prožitkovou formou zpřístupní veřejnosti. Věřím, že díky důstojné podobě tohoto místa výrazně stoupne jeho návštěvnost a zejména povědomí mladších generací o událostech spojených s obdobím heydrichiády,“ říká primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Další tři „památkové“ projekty, které žadatelé plánují realizovat v areálu pardubických Automatických mlýnů, byly ovšem žadatelům vráceny k dopracování. „Řídicí výbor bohužel musel žadatelům vrátit projekty obnovy hlavní budovy mlýna pro krajskou galerii, rekonstrukce sila a veřejných prostranství, Galerie města Pardubic, a k tomu také projekt Centrálních polytechnických dílen z oblasti vzdělávání, k dopracování. Tím hlavním důvodem je, že projekty stále nemají pravomocné stavební povolení, které je jednou ze základních podmínek pro získání dotace. Věřím, že se žadatelům podaří potřebná povolení do konce devadesátidenní lhůty poskytnuté Řídicím výborem získat,“ doplnil manažer ITI Miroslav Janovský.

Aglomerace vypsala také výzvy na podporu infrastruktury základní škol. Do dvou výzev s dotací 60 milionů korun se přihlásilo, a kladné stanovisko ŘV ITI získalo, pět projektových záměrů za bezmála 45 milionů korun dotačních. „Město Hradec Králové opětovně předložilo záměr modernizace odborných učeben, včetně řešení konektivity a bezbariérovosti, na základní škole Plotiště. Ten se v rámci předchozí výzvy nepodařilo vysoutěžit, nyní věříme v jeho úspěšnou realizaci,“ uvedl primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek. Dále uspěly projekty rekonstrukce a vybavení odborných učeben na třech základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice a soukromá základní škola KLAS.

V oblasti vzdělávání o podporu usiloval také klíčový projekt aglomerace Centrální polytechnické dílny s dotační podporou 115 milionů korun. Ten Řídicí výbor z důvodu absence stavebního povolení také vrátil k dopracování. „Jedná se o excelentní vzdělávací prostor, který na území aglomerace nenajdeme. Nabídne aktivity pro školy i širokou veřejnost v oblasti polytechnického vzdělávání, a to nejen v regionálním, ale i republikovém měřítku. Hlavním lákadlem bude tzv. science on sphere, interaktivní model země s možností promítání a simulace přírodních jevů“, uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Mimořádně úspěšné naopak byly projekty připravované podnikatelskými subjekty. Řídicí výbor nakonec podpořil pět záměrů s dotační podporou ve výši 63 milionů korun. Mezi nimi je například Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) poskytující podporu začínajícím podnikatelům. Jeden projektový záměr za 24,2 milionů korun dotačních byl kvůli nedostatkům vrácen jeho předkladateli k dopracování.

ITI Hradecko-pardubické aglomerace letos v září vyhlásí ještě sedm výzev, a to na terminály, v oblasti životního prostředí a především pro podnikatele. Současně probíhají intenzivní přípravy na nové programové období a vyjednávání s řídicími orgány o podobě nových operačních programů a budoucím tematickém zaměření ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Schválené projektové záměry ŘV ITI ze dne 19. 6. 2019:

Název projektu

Příspěvek Unie (Kč)

Nové a pokročilé metody hodnocení chemických látek

18 102 500,00

Vybudování chodníku v ulici Spojovací

10 200 000,00

Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště

4 723 871,60

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Josefa Ressla

10 000 000,00

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí

10 000 000,00

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Dubina

10 000 000,00

ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy

10 000 000,00

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček

20 060 000,00

Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí

60 000 000,60

Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP

2 500 000,00

Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK

16 500 000,00

Konstrukční pracoviště JHV – ENGINEERING s.r.o.

11 879 135,10

Rekonstrukce haly NPK Rybitví

14 283 000,00

 

ITI Hradecko-pardubické aglomerace v datech:

 • Vyhlášeno a ukončeno 64 výzev nositele ITI v celkové sumě 4 828 533 616 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 139 projektových záměrů v částce 3 377 846 767 Kč
  • z toho 3 projektové záměry v částce 47 875 060 Kč získaly negativní Vyjádření ŘV ITI bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • 116 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 2 672 983 508 Kč
 • Vyhlášeno 34 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 2 682 593 981 Kč (ukončeno 21 výzev ZS ITI, 13 výzev probíhá)
 • K hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 95 projektů v celkové částce 2 213 684 733 Kč
 • 82 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 2 002 665 061 Kč
 • 69 projektů v částce 1 350 980 086 Kč vydaný právní akt
 • 30 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 327 221 781 Kč
  • 24 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 259 208 912 Kč