ZS ITI vyhlásil první výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP


Zprostředkující subjekt ITI dnes vyhlásil první tři výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, které navazují na již vyhlášené výzvy Nositele ITI. Výzvy jsou zaměřené na výstavbu dopravních terminálů, nákupy ekologických vozidel pro veřejnou hromadnou dopravu a rekonstrukci a vybavení paměťových institucí. Celý text výzev je dostupný na internetových stránkách Hradecko-pardubické aglomerace v sekci „ZS/Vyhlášené výzvy ZS ITI“ a na úřední desce Magistrátu města Pardubic. Zpřístupnění výzev v informačním systému MS2014+ je plánováno  na 17. 10. 2014.