První výzvy pro integrované projekty ITI jsou vyhlášené


Město Pardubice, jako nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, dnes vyhlásilo první tři výzvy pro předkládání integrovaných projektů. O finanční podporu se mohou hlásit zájemci s projekty zaměřenými na výstavbu dopravních terminálů, nákupy ekologických vozidel pro veřejnou hromadnou dopravu nebo rekonstrukci a vybavení paměťových institucí.

Hradecko-pardubická aglomerace dnes v 17 hodin vyhlásila tři výzvy pro realizaci integrovaných projektů. Podařilo se jí to jako prvnímu ze sedmi území, která budou v následujících letech usilovat o finanční prostředky z tzv. integrované územní investice (ITI). Projekty budou usilovat o rozdělení 134 milionů korun, a to ve výzvách na Přestupní uzly v aglomeraci, Ekologickou veřejnou dopravu a Paměťové instituce a kulturní památky, které jsou financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkově mohou být v následujících letech podpořeny desítky projektů v pěti operačních programech za více než 3,5 miliardy korun.

Aglomerace vypsala tzv. výzvy Nositele ITI k předkládání projektových záměrů do tematických pracovních skupin a následně do Řídícího výboru ITI. Případní zájemci mají čas do pondělí 24. 10., aby vyplnili své projektové záměry. „Všechny projekty musí projít jednáním pracovní skupiny a Řídícího výboru ITI, kde bude pečlivě posuzován jejich soulad se schválenou Strategií ITI,“ vysvětluje manažer ITI Miroslav Janovský.

Po tomto procesu budou úspěšní zájemci vyplňovat standardní projektové žádosti a předkládat je na posouzení Zprostředkujícímu subjektu ITI, který byl pro tento účel na městě zřízen. Jeho výzvy budou vyhlášené tento pátek.

Kromě IROP vypíše aglomerace v průběhu prosince výzvy také z Operačního programu Doprava (OPD), a to na výstavbu nových trolejbusových trakcí. Na začátku roku by pak měly přibýt i výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na výstavbu nových kanalizací, dále z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), kde budou chtít uspět vysoké školy nebo z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), pro který připravují soukromé firmy.

Více informací najdou zájemci na webových stránkách. Samotné výzvy pak na odkazu zde, jakož i na úřední desce pardubického magistrátu. Příručku “Aktuální informace a rady pro žadatele Hradecko-pardubické aglomerace z Integrovaného regionálního operačního programu“ je možné stáhnout zde. Na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace je též možné najít řadu důležitých dokumentů, včetně schválené Strategie ITI.