První aglomerační projekty zahájily realizaci


Doprava, vzdělávání, sociální oblast i kultura. To byla hlavní témata jednání Řídicího výboru Hradecko-pardubické aglomerace, které tentokrát hostilo město Hradec Králové. Ten se zabýval dalšími projekty, které budou co nevidět připraveny zahájit také fyzickou realizaci. První dokončený projekt, nákup vybavení pro vzdělávací centrum Sféra v Pardubicích, měla aglomerace na konci loňského roku.   

Představitelé klíčových partnerů Hradecko-pardubické aglomerace, mimořádně také s účastí zástupců Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), projednávali dalších osm strategických projektů. Ty mají ve Strategii pro programové období 2021–2027 rezervované finanční prostředky, ale plnou dotační žádost zatím nepředložily. Některým z nich kladné Vyjádření Řídicího výboru aglomerace (ŘV A), které je povinnou přílohou žádosti, propadlo na konci loňského roku, a proto musely být opětovně projednány v tematické pracovní skupině a v ŘV A. „Příprava strategických projektů podpořených z prostředků ITI je často velmi náročná nejen z pohledu finančních a lidských zdrojů, ale také z hlediska času. I proto se v rámci životního cyklu projektů nezřídka stává, že harmonogram se oproti původnímu předpokladu zpozdí. Nicméně žadatelé z naší aglomerace mají své dotační prostředky rezervované a pokud v budoucnu nenastane jejich krácení ze strany příslušných ministerstev z důvodu pomalého čerpání za celou Strategii, mají jistotu spolufinancování svých investic,“ připomněl primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru Jan Nadrchal. Kladné stanovisko nově získalo celkem osm strategických projektů s dotací více než 430 milionů korun. Po jednom získaly finance projekty z dopravy, kultury a sociální sféry, pět z oblasti vzdělávání.

Celkově Hradecko-pardubická aglomerace pro programové období 2021–2027 rezervovala téměř tři miliardy korun pro šest desítek projektů, a to z IROP, Operačního programu Doprava (OP D), Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) a Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK). Všechny evropské peníze se však aglomeraci ještě rozdělit nepodařilo. Poslední výzva z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zaměřená na budování inovační infrastruktury, bude vyhlášena na konci dubna. Několik projektů však již fyzickou realizaci zahájilo a další z nich budou co nevidět dokončeny. „Paradoxně nejlépe se daří zejména menším žadatelům. Aglomeračním rekordmanem je obec Opatovice nad Labem, která již realizuje oba podpořené projekty. Stavební práce ale co nevidět začnou i u dalších projektů, které mají vydaný právní akt a aktuálně vybírají stavební firmy. Postupně se tak daří odčerpávat finanční prostředky z IROP, kde má aglomerace rezervováno nejvíce peněz na široké spektrum aktivit sahající od dopravy po kulturu a současně je vázána plněním povinných finančních milníků,“ upřesnil manažer ITI Filip Hoffman.

Do konce roku 2024 Hradecko-pardubická aglomerace rozdělí zbývající finanční prostředky. První kontrola úspěšnosti čerpání ze strany Ministerstva pro místní rozvoj pak Hradecko-pardubickou aglomeraci čeká v polovině příštího roku. Aktuálně vše nasvědčuje úspěšnému plnění prvního finančního milníku, a to zejména díky očekávanému zahájení finančně nejnákladnějších aglomeračních projektů.

Seznam projektů projednaných v ŘV A:

  • Přestupní terminál JIH – veřejný prostor; žadatel: statutární město Pardubice
  • MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity); žadatel: statutární město Hradec Králové
  • MŠ Teplého rozšíření kapacit; žadatel: statutární město Pardubice
  • Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ; žadatel: město Lázně Bohdaneč
  • Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ; žadatel: město Lázně Bohdaneč
  • ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben; žadatel: statutární město Pardubice
  • Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce; žadatel: Pardubický kraj
  • Centrum sociálních služeb Bělehradská 389; žadatel: statutární město Pardubice

Zdroj: pardubice.eu