Programový rámec IROP schválen


28.2.2023 | V pátek 23. 2. 2023 byl řídicím orgánem schválen programový rámec IROP. Všechny strategické projekty, které jsou uvedené na tomto seznamu, tak finálně získaly rezervaci alokace a žadatelé po obdržení Vyjádření Řídicího výboru Hradecko-pardubické aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií budou moci předložit plnou žádost o dotaci prostřednictvím ISKP21+.