Přípravy Strategie ITI vyvrcholí na podzim


Nové programové období pro čerpání dotací z Evropské unie pomalu začíná a Hradecko-pardubická aglomerace se dále připravuje na realizaci projektů ve svém území. Klíčový dokument, Strategie území, díky které bude moci finanční prostředky získat, by měl být kompletně dokončen a schválen do konce tohoto roku.

Více než šest desítek osobních, online i korespondenčních jednání má za sebou Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace, který se začal setkávat již v roce 2014. Tentokrát jeho členové zasedli k jednacímu stolu v Hradci Králové, aby kromě stavu čerpání prostředků z předchozího programového období jednali o přípravách toho nového, které oficiálně začalo 1. ledna 2021. „Město Pardubice z prostředků ITI aktuálně realizuje projekty Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů, před několika týdny začala stavba Terminálu B pro regionální dopravu vedle vlakového nádraží a čerstvě začala výstavba menšího terminálu u Univerzity Pardubice. Pro naše město tedy staré období ještě zdaleka nekončí, současně však připravujeme nové projekty pro budoucí aglomerační výzvy,“ upřesnil primátor města Pardubice a předseda Řídicího výboru aglomerace Martin Charvát. V Hradci Králové aktuálně probíhá výstavba lávky přes Labe u Aldisu a rekonstrukce terminálu Fortna s přilehlou křižovatkou.

Programové období však navzdory dobrému stavu přípravy nabírá zpoždění a první individuální výzvy lze očekávat na podzim tohoto roku. „Integrovaný regionální operační program je připraven a projednán s Evropskou komisí. Nyní Ministerstvo pro místní rozvoj čeká na jeho oficiální schválení, po kterém bude svoláno první jednání Monitorovacího výboru IROP, který kromě kritérií pro hodnocení projektů odsouhlasí také harmonogram výzev pro rok 2022. První individuální výzvy plánujeme vyhlásit bezprostředně poté, pro nástroj ITI bude podmínkou pro předkládání projektů předchozí schválení územní Strategie v příslušné aglomeraci či metropolitní oblasti,“ doplnil Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů.

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace je téměř připravena k předložení ke schvalovacímu procesu, nyní už čeká pouze na stanovisko Ministerstva životního prostředí, které v rámci procesu SEA hodnotí její vliv na životní prostředí. To by mělo být vydáno do konce léta, aby v září dokument mohl schválit nejen Řídicí výbor aglomerace, ale také Zastupitelstvo města Pardubic, které je pověřeno funkcí nositele ITI. Následně bude Strategii hodnotit ještě Ministerstvo pro místní rozvoj. „Během podzimních měsíců bychom rádi vypsali aglomerační výzvy k předkládání projektových záměrů, aby mohly odborné pracovní skupiny Řídicímu výboru aglomerace doporučit ke schválení tzv. programové rámce, které budou obsahovat seznamy konkrétních projektů, jež by měly být přes nástroj ITI podpořeny. Ty pak budou ještě finálně hodnotit příslušná ministerstva. Výzvy pro konkrétní projekty uvedené v programových rámcích bychom pak rádi začali vypisovat v prvním čtvrtletí roku 2023,“ uzavřel manažer ITI Filip Hoffman.   

Plnění Strategie ITI k 17. 6. 2022

 • vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 563 348 511 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 198 projektových záměrů v dotační částce 5 562 383 533 Kč
  • z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • 128 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 186 931 416 Kč
 • vyhlášeno a ukončeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 567 318 669 Kč
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 158 projektů v celkové částce 3 976 979 681 Kč
  • 128 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 3 186 931 416 Kč
 • 123 projektů za 3 132 930 968 Kč dotačních má vydaný právní akt
 • 88 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 1 270 370 823 Kč
 • 87 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 1 261 863 405 Kč