Připravované projekty města Pardubic v Mlýnech


O připravovaném projektu města Pardubic v Mlýnech (Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic), který bude usilovat o dotaci z ITI, se píše v řadě médií!

 

Část Automatických mlýnů už patří městu

Zdroj: Chrudimský deník

Radnice nechá v areálu vybudovat Centrální polytechnické dílny a Galerii města Pardubic.

Když měli pardubičtí zastupitelé v minulosti možnost odkoupit od společnosti Goodmills Automatické mlýny za 25 milionů korun, odmítli to. Nakonec je za 22,3 milionu korun získal architekt Lukáš Smetana.

Ten nyní městu část areálu prodal – konkrétně objekt bývalého skladu balené mouky a potřebné pozemky. Koupě spolu s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební povolení vyšla město téměř na 15,5 milionu korun.

V Automatických mlýnech tak budou moci vzniknout Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic. "Od chvíle, kdy jsme areál koupili, jsme jednali s městem. Tato aktivita celou oblast pozvedne," poznamenal Smetana.

Stavba by měla být zahájena na začátku příštího roku. "Do poloviny letošního roku bychom měli získat společné územní a stavební povolení a do konce roku budeme mít dokončený projekt pro provedení stavby.

Veřejnosti by se toto kulturně-vzdělávací centrum mělo otevřít v září roku 2022," uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

PROPOJENÍ DÍLEN A GALERIE

Celkové výdaje na vybudování Centrálních polytechnických dílen se odhadují na 183 milionů korun, 115 milionů by mohlo přijít z Evropské unie. Vzniknout má excelentní vzdělávací centrum zaměřené na žáky základních a středních škol a volnočasové vzdělávání. Vybaveno bude nejmodernějšími technologiemi a pomůckami.

Stavba Galerie města Pardubic, která se přesune z Příhrádku, pak vyjde zhruba na 55 milionů korun, dotace by mohla dosáhnout 15 milionů. "Nájemné nevyhovujících prostor na Příhrádku nás ročně stojí statisíce korun, navíc nám chybějí rezidenční prostory pro umělce. Rozhodli jsme se polytechnické dílny propojit s galerií, takže zájemci budou moci své výrobky rovnou prezentovat," řekl Rychtecký. Odkup další části areálu, hlavní budovy za 22,5 milionu korun, už loni schválil Pardubický kraj. V Automatických mlýnech vybuduje nové sídlo Východočeské galerie. Celkové výdaje mají být asi 300 milionů korun, kraj by mohl třetinu získat z Unie.

Investovat budou v oblasti i manželé Smetanovi, kteří se chystají za 82 milionů korun vybudovat expozici Gočárova muzea a nová veřejná prostranství.

Z Evropské unie by mohli obdržet 70 milionů korun.

Tím ale plánované změny nekončí, novou podobu by mohlo dostat také okolí mlýnů. "Město si nechalo zpracovat studii na vytvoření náplavky," řekl Miroslav Janovský z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu.

 

Do mlýnů vrazí investoři stamiliony

Zdroj: Právo

Na přestavbu bývalých Winternitzových mlýnů v Pardubicích na břehu Chrudimky se chystají první spoluvlastníci a investoři. Celkem chtějí v dnešním brownfieldu proinvestovat 620 milionů korun.

Jako první tento týden převzal symbolické klíče od svého nově nabytého nemovitého majetku magistrát města Pardubic. Koupil od soukromého majitele bývalý sklad balené mouky s pozemky a postaví tady centrální polytechnické dílny pro pardubické školy.

Původní záměr byl rozšířen o novou městskou galerii. "Do poloviny letošního roku bychom měli získat společné územní a stavební povolení a do koce roku budeme mít dokončený prováděcí projekt," odhaduje náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Ještě letos vyhlásí město výběrové řízení. "Ideální by bylo otevřít dílny v září roku 2022 zároveň s novým školním rokem," prozradil Rychtecký.

Polytechnické dílny by měly přijít na 183 milionů korun, město doufá v evropskou dotaci 115 milionů. Pod dílnami se bude krčit nová městská galerie s architektonickou tvůrčí dílnou za 54 milionů korun. U ní město počítá s patnáctimilionovou dotací. "Současná galerie na Příhrádku je nevyhovující, malá, v pronajatých prostorách. Platíme tam nájem sto tisíc ročně," zdůvodnil dodatečnou potřebu galerie Rychtecký.

Hlavní historickou budovu mlýnů, které projektoval Josef Gočár a které jsou kulturní památkou, kupuje Pardubický kraj. Do dvou let sem přesune Východočeskou galerii, ale objekt si vyžádá rekonstrukci za téměř 300 milionů korun. Dotace z EU by měla zajistit třetinu proinvestovaných peněz.
Majitel zbývajících částí mlýnů architekt Lukáš Smetana s manželkou má připraveny dva projekty. Tím prvním bude vybudování expozice muzea Josefa Gočára, jehož náklady mají vyjít na 82,3 milionu korun. Dotace z EU by měla být 70 milionů.

Ta milionů, které získal za prodej pozemků a budov a za projekty na jejich přestavbu a dostavbu, slibuje občanům Pardubic přebudovat současné hluché prostory na odpočinkové zóny a parkoviště. Město navrhuje tento projekt doplnit nábřežní kolonádou a náplavkou podél pravého břehu Chrudimky.

 

Pardubice převzaly část Automatických mlýnů. Ve skladu mouky budou laboratoře a galerie  

Zdroj: rozhlas.cz

Vzniklo by tam i Centrum architektury a plánování města Pardubic, kde by se mohla samospráva setkávat s veřejností a besedovat o budoucích záměrech a plánech. Vybavení dílen a laboratoří bude stát 58 milionů a bude na špičkové technologické úrovni.

Majitel pardubických Automatických mlýnů předal městu klíče od bývalého skladu mouky. Budovu, která leží v areálu mlýnů, chce radnice přestavět a umístit do ní Centrální polytechnické dílny.

Stavba zároveň nabídne zázemí Městské galerii GAMPA, která se tam přestěhuje ze zámeckého Příhrádku.
Centrální polytechnické dílny jsou jenom část z celkové přestavby Gočárových mlýnů. Areál bude mít hned tři majitele. Západní část objektu, která je národní kulturní památkou, patří Pardubickému kraji. Právě tam najde své zázemí Východočeská galerie, která se do historického objektu přestěhuje z pardubického zámku.

Východní část část zůstává původním majitelům - manželům Smetanovým. Ti ji mají v plánu otevřít veřejnosti, v horní části bývalého mlýnského sila chtějí vybudovat společenský sál pro nejrůznější kulturní akce. Součástí jejich rekonstrukce bude i bezbariérově zpřístupněná střecha s přístupem na velkou terasu. Lukáš Smetana zároveň počítá i s úpravou dalších okolních budov a náměstí v areálu mlýnů.

Třetím majitelem je pak město, které chce právě z bývalého skladu mouky vytvořit Centrální polytechnické dílny a také městskou galerii.

Město chce v novostavbě vytvořit prostor, kde budou moderně vybavené učebny a laboratoře, které umožní studijní a experimentální projekty a nejrůznější cvičení. "Díky špičkovému vybavení budou moct děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti, a třeba i najít daleko lepší vztah k přírodním vědám, jako matematika, fyzika nebo si oblíbit technické obory," vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Co jsou centrální polytechnické dílny?

Mají sloužit k výuce a ukázkám prací nebo pokusů, které v běžné odborné učebně nelze provozovat. Žáci tak budou mít možnost vidět nové technologické postupy a pokusy v praxi. Vedle moderní robotiky a IT technologií budou součástí projektu například laboratoře chemie, fyziky, ale i dílny na kov a dřevo. Polytechnické dílny budou k dispozici ale i široké veřejnosti.

Především dopoledne budou dílny sloužit žákům všech základních a středních škol. Odpoledne a večer pak polytechnické dílny nabídnou program široké veřejnosti. Vybrat si budou moct rodiny s dětmi, senioři nebo nejrůznější klubové skupiny.

Městská galerie Gampa v současné době sídlí na zámeckém Příhrádku v budově bývalé sýpky. Prostory ale galeristům nestačí, proto se město rozhodlo využít novostavbu v Automatických mlýnech, která GAMPĚ nabídne až 410 metrů čtverečních. Vzniklo by tam i Centrum architektury a plánování města Pardubic, kde by se mohla samospráva setkávat s veřejností a besedovat o budoucích záměrech a plánech.

Vybavení dílen a laboratoří bude stát 58 milionů a bude na špičkové technologické úrovni. Kromě laboratoří a dílen se počítá i s multifunkčním sálem, kde pak najdeme dvoumetrovou prostorovou projekci Země. Jde o hologram planety, na kterém budou vidět klimatické změny, bouře, teploty oceánů a další přírodní procesy.

"Tento sférický projekční systém je takovou přidanou hodnotou k těmto moderně vybaveným dílnám a laboratořím. Věda a pokrok jdou totiž velmi rychle dopředu, takže chceme prosadit, aby vybavení bylo co možná nejmodernější a nestalo se brzy zastaralým," vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Stavba polytechnických dílen vychází na 125 milionů korun, nová galerie si pak vyžádá 55 milionů korun. Město chce na projekt získat evropskou dotaci, celkem by mohlo dostat až 130 milionů korun a dalších 8 milionů ze státního rozpočtu.

Letos by měla radnice získat stavební povolení, dokončí projektovou dokumentaci, vysoutěží dodavatele a v roce 2020 se začne stavět. Centrální polytechnické dílny a městská galerie se pak otevře návštěvníkům v září roku 2022.