Přestavba Gočárových mlýnů za stovky milionů vypukne příští rok


Dvě velké galerie, ale také polytechnické dílny pro žáky a studenty. Město i kraj mají velké plány s roky odstavenými automatickými mlýny v centru Pardubic. Jako první se do akce pouští krajský úřad, který do své galerie napumpuje čtvrt miliardy.

Oba úřady od sebe dělí jen několik desítek metrů. Přesto se politický život na magistrátě a krajském úřadě nedá srovnat. Zatímco pardubičtí zastupitelé obvykle zasedají i sedm hodin, ti krajští většinou vše odsouhlasí za hodinku. Možná i proto může hejtman Martin Netolický jako první oznámit, že se jeho úřad pouští do renovace bývalých mlýnů.

"Potřebné prostředky na zahájení stavby jsme zahrnuli do návrhu rozpočtu pro příští rok. Hodnota celé zakázky před soutěží je 230 milionů bez DPH. Jsme asi jedni z prvních v tomto areálu připraveni zodpovědně zahájit práce, v našem případě na revitalizaci hlavní budovy od architekta Josefa Gočára, kterou Pardubický kraj zakoupil pro účely Východočeské galerie," uvedl Netolický a neodpustil si mírné rýpnutí právě do zástupců radnice, kteří při přípravě stavby městské galerie a dílen tak rychlí nejsou.

Pravdou ovšem je, že do krajských voleb nezbývá už ani rok, takže se dá určitá míra spěchu u krajských politiků očekávat. I proto radní na svém posledním jednání zahájili zadávací řízení veřejné zakázky s názvem "Obnova Winternitzových mlýnů pro krajskou galerii". Projekt bude spolufinancován z evropských fondů a se zahájením stavby se počítá už v příštím roce.

"Máme hotový projekt od architekta Petra Všetečky a máme i stavební povolení. Jakmile vysoutěžíme firmu, může se začít stavět. Hotovo by mělo být po stavební stránce do konce roku 2022 a nové prostory se otevřou veřejnosti v roce 2023, kdy bude Východočeská galerie slavit 70 let," sdělil náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Podle Netolického je navíc kraj připraven žádat o spolufinancování z evropských fondů prostřednictvím ITI Hradubické aglomerace. "Počkáme na ostatní partnery nejpozději do jarních měsíců a poté žádost podáme, abychom neohrozili realizaci stavby a zároveň čerpání evropských prostředků. Nelze nekonečně čekat, zvlášť když jsme připraveni," doplnil hejtman.

Ovšem i na radnici jsou prý připraveni vlastní projekty spustit co nejdříve. Nakonec by Unie mohla do mlýnů poslat až skoro půl miliardy korun. "Věřím, že se všem žadatelům podaří úspěšně dokončit i poslední fázi přípravy náročných projektů a zahájit stavbu v příštím roce. Plných 447 milionů ovšem mohou projekty čerpat pouze ve chvíli, kdy se nám podaří navýšit alokaci pro oblast památek, o které vyjednáváme s ministerstvem pro místní rozvoj," řekl primátor Martin Charvát (ANO).

Všechny čtyři projekty již získaly stavební povolení, a poskytovatel dotací jim tak mohl slíbit evropské dotace. Město Pardubice připravuje Centrální polytechnické dílny, na které může jít až 115 milionů korun. Galerie města Pardubic očekává dotaci ve výši 17 milionů. Navíc Nadace Automatické mlýny může získat až téměř 70 milionů korun na opravu sila a veřejných prostor. Nadaci založila rodina Smetanových, která opuštěné mlýny koupila v roce 2016 za více než 22 milionů. Později pak část areálu prodala kraji a městu, samosprávy zaplatily za objekty celkem 36,5 milionu.

Zdroj: idnes.cz

Zmíněné projektové záměry usilují o podporu z EU na svou realizaci prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace:

Všechny záměry prošly úspěšně první fází procesu hodnocení a obdržely kladné stanovisko Řídicího výboru ITI.