Práce na odborných učebnách finišují


Žáky osmi pardubických základních škol v novém školním roce přivítá 46 nových dílen a učeben přírodovědných předmětů. Některým žákům to ale prodlouží prázdniny. Ve školách probíhá rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben, součástí je i vybudování bezbariérového přístupu a zajištění kvalitního internetového připojení do škol.

„Rekonstrukce a modernizace odborných učeben je v podstatě prvním hmatatelným výsledek dotační platformy ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Dotace je ve výši téměř 100 milionů, celková investice pak 195 milionů korun. Modernizace odborných učeben se v této fázi týká ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ Družstevní, ZŠ Staňkova, ZŠ Ohrazenice a ZŠ Závodu míru. Celkem se jedná o 46 učeben přírodopisu, matematiky, fyziky, chemie, dílen a počítačů,“ uvedl primátor Martin Charvát, do jehož gesce právě dotační politika spadá. Nové budou také příslušné kabinety a přípravny. To zahrnuje nejen řadu stavebních úprav, ale i nové vybavení nábytkem a výukovými pomůckami.

„Letní prázdniny jsou jediným obdobím, kdy se město může pustit do takto rozsáhlých rekonstrukcí, akce je zároveň mimořádná tím, že souběžně probíhá na osmi školách,“ vysvětluje náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký. Práce začaly už v dubnu, ale naplno se rozjely až během letních prázdnin, kdy ve školách nejsou děti ani učitelé. A i když běží podle harmonogramu, budou některé školy začínat o týden později, aby bylo vše uklizené a připravené. „Děti jsou určitě nadšené z prodloužení prázdnin, ale pro rodiče je to určitá komplikace. Chtěl bych tyto rodiče poprosit o shovívavost, je to investice do dětí a kvality jejich vzdělání do budoucna. Odložení začátku školního roku na čtyřech školách ze sedmnácti umožní dokončit zejména úklidové práce,“ vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký.

V pondělí 3. září začne školní rok tedy ve většině pardubických škol. Výjimkou jsou čtyři, například ZŠ Bratranců Veverkových a ZŠ Závodu míru, kde školní rok zahájí až 10. září. „Ředitelé obou škol ale nabízejí možnost nejmladší žáky alespoň pohlídat nebo přihlásit na příměstský tábor. ZŠ Spořilov přivítá 3. září pouze prvňáčky, ostatní děti se začnou učit také až od 10. září. A na ZŠ Družstevní zahájí školní rok 3. září děti 1. až 6. ročníků, starší děti si také prodlouží prázdniny a půjdou do školy až 10. září. Ředitelé již rodiče informovali, informace jsou dostupné na webových stránkách škol, ale také na webu města,“ shrnuje vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.

„Těším se, že se pardubické základní školy posunou zase o kus dál a věřím, že v příštím roce budeme moci realizovat rekonstrukci odborných učeben i v dalších šesti školách, kde se v současnosti připravuje projektová dokumentace,“ uzavírá náměstek Rychtecký.

V rámci Hradecko-pardubické aglomerace je již několik projektů podpořených z integrovaného nástroje ITI uspěšně dokončeno (např. terminál veřejné dopravy v Přelouči, prodloužení dvou trolejbusových tratí a vybudování nových stezek pro pěší a cyklisty v Pardubicích) a řada projektů je ve fázi realizace těsně před dokončením (např. rekonstrukce odborných učeben základních a středních škol, pořízení parciálních trolejbusů dopravními podniky v krajských městech, digitalizace Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové). Práce již byly započaty i na dalších projektech s pozdějším termínem dokončení (např. cyklostezka Mechu a Perníku (úsek z Hradce Králové do Vysoké nad Labem), Příhrádek Pardubice - rekonstrukce objektu, depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích, Kunětická hora - obnovu západní části objektu, revitalizace budovy Muzea východních čech v Hradci Králové, projekty vysokých škol a Fakultní nemocnice v Hradci Králové zaměřené na vědu a výzkum).

Zdroj: pardubice.eu (text doplněn nositelem Strategie ITI)