PERSONÁLNÍ ZMĚNA


Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že od 1.7.2022 došlo u nositele ITI k personální změně. Pozici tematické koordinátorky PS2: Životní prostředí a veřejná prostranství/koordinátorky ITI bude nově zastávat Ing. Eva Holingerová.

Aktualizované kontakty zde.

Kolegyni Marii Nevrklové děkujeme za její dvouletou práci a přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů!