Pardubický zámek po dvou letech zpřístupnil jedinečné prostory rytířských sálů


Rytířské sály pardubického zámku jsou opět přístupné veřejnosti. Tři reprezentativní sály s částečně dochovanými vzácnými malbami jsou po dvouleté rekonstrukci hotové. Prostory svým rozsahem a stavem nemají ve střední Evropě obdobu.

"Více než dva roky byly rytířské sály pardubického zámku kvůli rekonstrukci zavřené. Od úterý si je návštěvníci mohou opět prohlédnout. Renesanční malby se dochovaly ve třech sálech, jedná se o Mázhaus, Vojtěchův sál a Sloupový sál. "Srdečně zveme návštěvníky za příběhy monumentálních pernštejnských maleb ze 30. let 16. století. Spatří rozsáhlý obraz Zákon a Milost v Mázhausu, biblický výjev Samson a Dalila a také poloakt Fortuna Volubilis ve Vojtěchově sále, který je považovaný za první akt v dějinách českého malířství," přiblížil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Dělníci na zámku strávili přes dva roky

V zámeckých prostorách stavbaři řešili dlouholeté problémy. Jednalo se především o stavebně-technický stav památky. Prostor připravili také na novou expozici. Restaurátoři na místě upravili povrchy a skladbu podlah, poškozené části omítek a obnovili kamenické prvky. "Stavební práce vycházejí z generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence, který jsme dali v minulých letech zpracovat a připomínkovat třem významným českým architektům – Josefu Pleskotovi, Ladislavu Lábusovi a Petru Všetečkovi," vysvětlil před rekonstrukcí náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který má investice a kulturu v gesci.

Součástí nově zpřístupněné prohlídky je návštěva kaple Tří králů a představení nejvýraznějších pánů z Pernštejna. Návštěvníci si mohou prohlédnout i stavební vývoj zámku. "Výstavy a expozice jsou ale přístupné všem, pokud použijí ochranu dýchacích cest. Omezené jsou prohlídky dvaceti a více osob, tam platí pravidlo očkování nebo prodělaná nemoc," dodal Libánek.

Nová výstava se v sálech objeví až příští rok. Chystanou Pernštejnskou expozici zdržuje dodavatel vnitřního vybavení, který opakovaně neplnil podmínky smlouvy, a tak se ji kraj rozhodl vypovědět."Déle než rok máme hotové obrazy Pernštejnů od akademického malíře Petra Nikla do rodové galerie nebo repliky zbraní do pernštejnské zbrojnice. Ty ovšem nemáme na co postavit, neboť nám chybí mobiliář," řekl k situaci Libánek, kterého mrzí, že se výstava opozdila.

Pardubický zámek několik posledních let prochází velkými změnami. Od ledna 2019 ve Východočeském muzeu a na pardubickém zámku probíhá projekt rozsáhlých rekonstrukcí. Ty se týkají paláce i hospodářských budov a také dostavby výstavních sálů na místě někdejších zámeckých sýpek. Pracovníci zámku přichystali pro veřejnost i nové expozice.

Rytířské sály

V prvním patře zámku se nacházejí tři reprezentativní sály s částečně dochovanými původními nástěnnými malbami. Vilém z Pernštejna vystavěl své pozdněgotické sídlo, které Vilémovi synové – Vojtěch a Jan – upravili v duchu rané renesance. Součástí těchto úprav byla i raně renesanční malířská výzdoba sálů.

Vzácné malby

Při úpravách interiérů pardubického zámku v 18. století byly malby na stěnách rytířských sálů poškozeny a znovu objeveny byly až ve 20. letech 20. století, po koupi pardubického zámku Muzejním spolkem v Pardubicích.

Zdroj: pardubicky.denik.cz

Realizace projektu Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2 je podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.