Pardubický Příhrádek už je v novém kabátě a letos znovu ožije


Malé trojúhelníkovité náměstí s historickou kašnou, které tvoří spojku mezi Pernštýnskou ulicí a pardubickým zámkem, tedy takzvaný Příhrádek, už zase svítí novotou. Pardubický kraj zde dokončil stavební obnovu tří zchátralých domů pro Krajskou knihovnu v Pardubicích. V současné době tady stavbaři dodělávají poslední drobnosti, domy musí vyschnout a zanedlouho začne jejich vnitřní vybavování.

Dva hlavní problémy, které museli stavbaři při rekonstrukci Příhrádku řešit, byly ohrožená statika a velká vzlínající vlhkost. "Domy z 16. století jsou tu postaveny na dřevěných pilotách, které v zemi samozřejmě zůstaly, jen jsou zpevněné takzvanými mikropilotami. Injektáž zpevnila i zdi a klenby. Vlhkost pak pomohly odstranit nové výsypy v základech, venkovní izolace a také systém elektroosmózy, který prochází celým přízemím domů. Nechybí také různé odvětrávací desky a částečně i sanační omítky. Celkové vysychání stavby se ale odhaduje až na dva roky," konstatoval náměstek hejtmana Roman Línek.

Celou stavbu bedlivě sledovali památkáři. Všechny historické prvky, které bylo možné rekonstruovat či repasovat, v domech zůstaly, u zbytku se vyráběly co nejpřesnější kopie. "Zůstala tu většina historických střešních trámů, ale bobrovky na střeše jsou samozřejmě nové. Přibližně 40 procent oken a dveří bylo repasováno, ostatní jsou pak přesné kopie," vysvětluje Línek. Pardubičtí občané pamatují, že před rekonstrukcí měly domy poměrně výrazné barvy, nyní působí měkčeji. "Současné nátěry napodobují dobovou barevnost, ale s pomocí nových technologií by měly být odolnější a trvanlivější. Omítky směrem k zámku dostanou na jaře ještě jeden nátěr," upřesnil radní Línek.

Podle archeologů a restaurátorů se zde našla řada pozůstatků domácího vybavení, černá kuchyně a také dvě skrytá schodiště. Nálezy ze 14. století dokládají využívání tohoto místa i v dobách dávno před příchodem Pernštejnů. Hodnotné jsou i nálezy zlomků kamnových kachlů s husitskou tématikou. Nejzajímavější nálezy tvoří kolekce čtyř dobře zachovalých bot ze 17. a 18. století a kuriózním nálezem je malá sbírka perokreseb, zřejmě karikatur, doplněných krátkým milostným veršem ze 17. století. Restaurátoři na vnitřních omítkách objevili fragmenty původních renesančních, barokních i klasicistních maleb.

Nechybí ale ani moderní technologie a vybavení. Stavitelům se podařilo navázat na rekonstrukci kanalizace celé oblasti, zároveň sem byl přiveden i optický kabel pro internet a další technologie. Samozřejmostí je nový systém vytápění v podlaze, klimatizace, nová sociální zařízení a protipožární a zabezpečovací systém.
A co všechno návštěvníci v rekonstruovaných domech najdou? "Když půjdete od Pernštýnského náměstí, tak hned za vstupní branou do Příhrádku bude umístěn grafický ateliér, jehož součástí bude i tiskařský lis z Vokolkovy tiskárny. V tomto domě bude i veřejně přístupná čítárna s krásnou terasou," představuje budoucí vizi ředitelka Krajské knihovny v
Pardubicích Radomíra Kodetová. "V prostředním domě bude hudební oddělení s doprovodnými aktivitami, ale také herna deskových her a badatelna zaměřená na kosmonautiku a astronomii. Věž bude patřit literárním tradicím, rodu Vokolkových a bude zde umístěn také malý edukační sál," dodává ředitelka.

Pardubický kraj získal léta nevyužívané budovy na Příhrádku převodem od státu v únoru 2016. Rozhodl se je využít pro potřeby Krajské knihovny. "Samotná stavba za celkem 39 milionů korun začala v roce 2017 a skončila v závěru loňského roku. Nyní se zde připravuje vnitřní vybavení za přibližně 14 milionů korun. Projekt získal dotaci z Evropské unie, která tvoří 85 procent nákladů. Před dvěma lety jsme si takzvaným Vokolkovským jarem připomenuli významnou pardubickou rodinu, kterou komunisté v 50. letech minulého století připravili nejen o komerční a uměleckou tiskárnu, ale také o možnosti uplatnění jejich tří literárně a výtvarně nadaných synů. Věřím, že Knihovní centrum U Vokolků, které bychom chtěli v polovině roku předat veřejnosti, bude také důstojnou vzpomínkou na tento vskutku renesanční rod," dodal radní Línek.

Zdroj: novinykraje.cz

Realizace projektu Příhrádek Pardubice je finančně podpořena prostřednictvím ITI hradecko-pardubické aglomerace z Integrovaného regionálního operačního programu.