Pardubický kraj se stará o své kulturní památky i přispívá dalším vlastníkům


Plnění Koncepce podpory památkové péče vyhodnotili radní Pardubického kraje. V posledních letech je této oblasti věnována velká pozornost i díky množnosti čerpat evropské prostředky na objekty s nejvyšší památkovou ochranou, ale i díky iniciativě kraje.

"Vlastníky památek můžeme podporovat díky našim dotačním programům. V roce 2018 z nich putovalo k majitelům celkem 152 dotací v hodnotě 16,5 milionu korun, letos částka dosáhne přes 20 milionů korun. Například pro klášter servitů s chrámem Nanebevzetí P. Marie v Dolní Hedči přispěl letos kraj částkou dva miliony korun na bezbariérový vstup do areálu a na zázemí pro poutníky a turisty," uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Pardubický kraj je sám majitelem řady památkově cenných objektů, ve kterých sídlí jeho organizace. Také tam se výrazně investuje. "Největší projekty máme na Zámku Pardubice, na sousedním Příhrádku a v příštím roce by měla začít rekonstrukce hlavní budovy Winternitzových mlýnů pro Východočeskou galerii v Pardubicích," informoval Línek o největších projektech a pokračoval: "Na dělostřelecké tvrzi Bouda máme na příští stavební sezónu připravené stavební úpravy, pracuje se také na rekonstrukci Portmonea v Litomyšli a v Jevíčku bude v letošním dokončena obnova dřevěných leháren pavilonů S a N Odborného léčebného ústavu. Další památky – hrad Rychmburk a zámek Bystré postupně opouštějí sociální služby a spolu s místními obcemi bychom jim chtěli navrátit jejich turistickou a společenskou roli."

Také v oblasti státní správy je oddělení památkové péče kraje důležitým partnerem vlastníků památek i obcí s rozšířenou působností. Jeho pracovníci konzultují aktuální problémy a dotazy a organizují školení a semináře. Pomáhají v poradenstvím také při přípravě evropských projektů na památkách. Jako příklady je možno uvést obnovu Zříceniny hradu Kunětická hora, Zámku ve Slatiňanech, Kostela sv. Jakuba v Poličce, Pietního území Zámeček v Pardubičkách, Zámku v Litomyšli, Hřebčína v Kladrubech nad Labem a Winternitzových automatických mlýnů. Letos také vydali příručku pro vlastníky památek.

Pro památky kraje je důležitá také jejich propagace, o kterou se stará především Destinační Východní Čechy. Významným přelomem je v této oblasti letošní zapsání Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznam světového dědictví UNESCO.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Některé ze zmíněných projektů výše již získaly dotaci, či o ni usilují, prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace: