Pardubice vypsaly soutěž na dodávku deseti nových parciálních trolejbusů


Dopravní podnik města Pardubic vypsal soutěž na dodávku deseti nových parciálních trolejbusů. Počítá s tím, že je zaplatí z velké části z evropské dotace. Odhadovaná cena zakázky je 112 milionů korun.

Podle dokumentace na profilu zadavatele půjde o parciální trolejbusy o délce 12 metrů. Trolejbusy mají být vybaveny baterií pro přejezdy mimo trakční vedení. Na rozdíl od jiných dopravních podniků dopravce neuvádí minimální dojezd, ale využitelnou trakční energii (min. 30 kWh). Kromě ceny je v hodnocení i kapacita trolejbusu. Vítěz má na dodávku 14 měsíců od podpisu smlouvy.

DPMP před několika týdny uvedl, že plánuje další rozšíření počtu parciálních trolejbusů. Jsou schopné provozu při napájení z troleje i z trakční baterie, a v případě výluk tak mohou nahradit dieselové autobusy. První čtyři parciální trolejbusy si firma pořídila v roce 2018, deset by měla získat letos v květnu.

Infrastruktura zvládne vozy dobíjet a nemusíme stavět žádné dobíjecí stanice. Nad tento počet je to z hlediska efektivity provozu mimo trolejovou trať na hranici. Těch 24 vozidel v roce 2025 bude zatím definitivní počet, pak bychom obnovovali trolejbusy jen konvenčními vozidly,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Na první čtyři a letošních deset parciálních trolejbusů dopravní podnik získal evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), cena dosáhla zhruba 120 milionů korun. Na posledních deset chce požádat o příspěvek ze stejného programu prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace, náklady na další dodávku budou podobné.

Trolejbusy jezdí v Pardubicích přes 70 let. První linka vedla do Lázní Bohdaneč a vyjela v lednu 1952. Dopravní podnik už parciální trolejbusy provozuje například na lince 12, do Černé za Bory nebo Mnětic totiž troleje nevedou.

Zdroj: zdopravy.cz

Zmíněný projekt "Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem" má již alokovány prostředky na realizaci prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace (viz MMR schválený Programový rámec IROP).