Pardubice s Hradcem Králové připravují společné čerpání evropských dotací


Těsná spolupráce s Hradcem Králové trvá více než rok a směřuje k příštímu dotačnímu období, které je naplánováno na roky 2014 - 2020. „Dohodli jsme se s panem primátorem Finkem na spolupráci, abychom naplnili definici aglomerace, což je podmínkou pro čerpání těchto dotací. Máme možnost získat peníze pro Hradubicko a my tuto šanci nechceme promarnit,“ uvedla po podpisu memoranda pardubická primátorka Štěpánka Fraňková.

„V současné době je vše ve stádiu příprav, bylo by tedy předčasné říkat, kolik prostředků od unie dostaneme nebo do jakých konkrétních projektů je budeme investovat,“ přiblížil stav příprav primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

Hradecko-pardubická aglomerace byla Strategií regionálního rozvoje České republiky označena jako jedna z nejvhodnějších pro použití integrované územní investice jako prostředku k čerpání evropských dotací pro celý region. Zástupci obou měst se dohodli na čtyřech oblastech, kam budou finance směřovat: doprava a mobilita, konkurenceschopnost a inovace, životní prostředí a energetika a občanská společnost a veřejné služby. V těchto oblastech si pak každé město určí své priority, na které se v rámci Integrované územní investice zaměří.