Pardubice jsou připravené čerpat evropské dotace. Jako první aglomerace


„Práce na strategii byly dokončené na konci minulého roku, kdy ji schválili zastupitelé Pardubic a Hradce Králové. Od začátku roku procházela složitým schvalovacím a připomínkovacím procesem, který podtrhuje význam tohoto dokumentu. Jsem rád, že se našemu týmu lidí podařilo tuto etapu úspěšně zvládnout,“ říká pardubický náměstek zodpovědný za tuto oblast Jan Řehounek.

Pardubice, v roli nositele, teď již pouze čekají na vydání pěti tzv. akceptačních dopisů příslušných ministrů, které schvalovací proces do deseti dnů definitivně uzavřou. Vše směřuje k tomu, aby na začátku října mohly být vypsané první výzvy pro předkládání integrovaných projektů.

Největším přínosem Strategie ITI, nebo-li Integrované územní investice, je rezervace finančních prostředků u jednotlivých operačních programů. „Naše aglomerace tak má v současné době jistých více než 3,5 mld. korun, které pomohou především oblastem dopravy, základního, středního i vysokého školství, podnikatelům v oblasti inovací nebo projektům na obnovu památek a v oblasti životního prostředí. Pokud navíc především v prvních letech prokážeme schopnost čerpat rezervované prostředky, může získat přístup k dalším, a to až do výše téměř šesti miliard,“ vysvětluje manažer ITI Miroslav Janovský.

Město proto již finišuje s rozsáhlými přípravami, které umožní vyhlásit na začátku října první výzvy pro předkládání projektů do pracovních skupin a řídícího výboru. Výzvy by měly směřovat do oblastí dopravních terminálů a vozidel městské hromadné dopravy. Další budou následovat v nadcházejících měsících. „Rozhodovat bude pouze připravenost projektů,“ dodává Janovský.

Město Pardubice by prostřednictvím ITI chtělo realizovat například výstavbu dvou nových lávek přes Labe, cyklostezku do Hostovic, prostředky by chtěly využít pro základní školy ve formě modernizací a nového vybavení učeben fyziky, chemie, počítačů, matematiky nebo dílen. „Opravdu intenzivně pracujeme také na přípravě velkého projektu Centrálních polytechnických dílen, které bychom chtěli umístit do Automatických mlýnů. Jejich opravu zase prostřednictvím ITI připravuje majitel pan Lukáš Smetana. Dílny by měly být excelentním vzdělávacím centrem, které by mělo sloužit především dětem ze základních škol,“ říká primátor Pardubic Martin Charvát.