Pardubice chtějí nový parkovací systém. Stávající automaty zmizí


Zefektivnění parkování ve městě, nové parkovací automaty či přehled o obsazenosti parkovacích míst. To vše je předmětem soutěže, jejímž prostřednictvím Pardubice hledají dodavatele inteligentního parkovacího systému.

"Díky jednotnému parkovacímu systému budeme mít k dispozici informace o tom, jak jsou daná parkovací místa využívána a následně budeme moci s těmito informacemi také pracovat a lépe systém kontrolovat,” říká primátor Martin Charvát s tím, že záleží na dodavateli, jakou technologii zvolí. 

V souvislosti se zavedením jednotného systému inteligentního parkování z města zmizí také všechny stávající parkovací automaty. "Město také soutěží dodavatele nových parkovacích automatů, které umožní identifikaci vozidel na základě registračních značek a on-line přenos informací do centrálního systému, ” dodává primátor. 
Výhodou nových automatů bude možnost platit parkovné prostřednictvím běžné platební karty. Další bodem výběrového řízení je zavedení nového systému výdeje rezidentních a abonentních karet včetně webového portálu pro zákazníka, který by měl celý proces od předregistrace až po platbu parkovného výrazně zjednodušit.

Zdroj: vzpravy.cz

Projektový záměr "Inteligentní parkovací systém v Pardubicích" je připravován do budoucí související výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace.