Parciální trolejbusy vyjely do ostrého provozu


Parciální trolejbusy, tedy trolejbusy, které dokáží jezdit také mimo trolejové vedení, se naplno rozjely také v Pardubicích. Díky nim odpadlo nekomfortní přestupování v zastávce Zámeček. Právě zavedení parciálních trolejbusů do míst, kam není výhodné stavět kompletní trolejbusovou trať, je jednou z výhod...

Dopravní podnik města Pardubic na linky městské dopravy od soboty 3. listopadu nasazuje čtyři nové vozy, a to takzvané parciální trolejbusy. Od jejich testování, které proběhlo v pardubických ulicích na podzim 2017, až po jejich nákup, uběhl necelý rok. "Pořízené trolejbusy jsou schopny běžného linkového provozu i v úsecích mimo trolejové vedení. Naprosto nečekaně tak můžete v Pardubicích zahlédnout projíždějící trolejbus, jehož sběrače se nedotýkají trolejového vedení a jsou stažené," vysvětlila tisková mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

Parciální trolejbusy v části trasy využijí k napájení elektřinou trakční trolejové vedení a v části trasy pak energii uloženou v relativně malém akumulátoru trakční energie umožňujícím pravidelný dojezd až 9 kilometrů. Akumulátor se následně opětovně dobije při jízdě v úseku pod trolejovým vedením. Tento projekt, který významně přispěje ke zvýšení podílu bezemisní trolejbusové dopravy v městské hromadné dopravě v Pardubicích, dosáhl na podporu z Evropského fondu.

"Tato vozidla nám umožnila zavést veřejnou dopravu v elektrické trakci i do míst, do kterých není s ohledem na intenzitu provozu výhodné stavět trolejbusovou trať, aniž by bylo třeba výrazněji investovat do související infrastruktury," doplnila Malinská s tím, že pořízené parciální trolejbusy budou nasazovány výhradně na trolejbusové linky číslo 2, 12 a 27. V souvislosti s tím proto dopravce musel upravit jízdní řády.

O víkendech tak mohl dopravní podnik opustit přestupný režim v zastávce Zámeček. Linka číslo 2 tak vybranými spoji ze zastávky Zámeček pokračuje jako linka číslo 12, a to v závislosti na informačních panelech na voze. Naopak linka číslo 12, až na dva páry spojů v časných hodinách, je jako linka 12 vedena pouze od Zámečku dál mimo město, po městě je pak nově součástí spojů linky číslo 2 bez nutnosti faktického či tarifního přestupu.

Zdroj: vlcoun.cz

Projekt Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích byl podpořen prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.