OPPIK – aktuální termíny pro předložení žádostí o podporu


S ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a související problematické zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení termínů pro příjem žádostí u výzev z OP PIK.

Prodloužení se v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace týká následujících výzev:

  • II. VÝZVA SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI - HRADEC-PARDUBICE - aktivita A (číslo výzvy 01_19_288): datum ukončení příjmu žádostí o podporu 1. 6. 2020 23:59;
  • II. VÝZVA SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI - HRADEC-PARDUBICE - VP aktivita B (číslo výzvy 01_19_285): datum ukončení příjmu žádostí o podporu 1. 6. 2020 23:59;
  • II. VÝZVA SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI - HRADEC-PARDUBICE - VP aktivita C (číslo výzvy 01_19_286): datum ukončení příjmu žádostí o podporu 1. 6. 2020 23:59;
  • II. VÝZVA SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI - HRADEC-PARDUBICE - VP aktivita D (číslo výzvy 01_19_287): datum ukončení příjmu žádostí o podporu 1. 6. 2020 23:59;
  • II. Výzva Nemovitosti - ITI Hradec-Pardubice (číslo výzvy 01_19_295): datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2020 10:00.

Zdroj: mpo.cz