OPPIK – aktuální informace


V médiích se dne 10.4.2018 objevily informace o tom, že Evropská komise pozastavila Česku operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Dle aktuálních informací z MPO se očekává zastavení certifikace programu OP PIK. S ohledem na obvyklé předfinancování ze státního rozpočtu tento krok neznamená zásah do běžného chodu vyhlašování výzev (včetně výzev ITI) , příjmu žádostí, jejich hodnocení , podpisu rozhodnutí schváleným projektům a jejich realizace  včetně proplácení žádostí o platbu. Proplacené prostředky však až do odvolání nebudou moci být certifikovány, a jako takové nebudou ani EK refundovány do státního rozpočtu. 2. 5. 2018 proto mohou být vyhlášeny všechny avizované výzvy nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro programy podpory: Aplikace, Potenciál, Inovace – inovační projekt, Nemovitosti, Školicí střediska. Více informací k výzvám najdete na: https://iti.hradec.pardubice.eu/?site=vyzvy-nositele-iti