Programy schváleny Evropskou komisí


Evropská komise schválila během července poslední programy, díky kterým se opět roztočí kolotoč individuálních a integrovaných výzev v programovém období 2021-2027. Jednotlivé řídicí orgány postupně zveřejňují na svých webových stránkách harmonogramy výzev, řadu navazujících dokumentů důležitých k čerpání finančních prostředků a termíny seminářů pro žadatele a příjemce.

Prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace budou moci žadatelé čerpat z následujících pěti programů:

Již během léta bude vyhlášena řada individuálních výzev. Integrované výzvy v území Hradecko-pardubické aglomerace budou vyhlášeny po schválení Strategie a jednotlivých programových rámců. První výzvy v aglomeraci by mohly být vyhlášeny v prvním čtvrtletí 2023. O termínech výzev v rámci jednotlivých programů v aglomeraci vás budeme průběžně informovat.