Nový inkubátor v Pardubicích pomůže začínajícím firmám


Nový podnikatelský inkubátor, který vyroste v Pardubicích, má pomáhat vznikajícím výzkumným a vývojovým firmám. Smyslem projektu je propojení vědecko-akademického světa s praxí. Na jeho provoz přispějí město i kraj a Pardubice pro něj ještě vyčlení městský dům, jehož opravu, odhadovanou na více než deset milionů korun, město pokryje částečně z dotací z evropských fondů.

Opravy prázdného domu určeného pro inkubátor budou stát 10 až 13 milionů korun, přičemž přibližně polovina nákladů by se mohla zaplatit z evropské dotace. Stavební práce by Pardubice mohly započít už letos a zahájení provozu Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK) se plánuje na září 2019. Subjekt bude dceřinou společností Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, jež spadá pod hejtmanství. "Oživení prázdného objektu v centru města je více než žádoucí," uvedl náměstek primátora Jan Řehounek, který o projektu informoval novináře.

Inkubátor poskytne podnikatelům vybavené prostory, čímž jim pomůže minimalizovat počáteční náklady. Nebudou nuceni vynakládat finance na vybavení kanceláří a výhodnější pro ně budou platby za energie a nájem. Pardubický inkubátor začínajícím podnikatelům pomůže na začátku podnikání při zakládání firmy, nabídne jim odborné semináře nebo bude iniciovat setkání s potenciálními investory.

Účast v inkubátoru bude časově omezená a jeho využití se předpokládá z velké části z řad mladých lidí končících studium, kteří ještě nemají dostatečný kapitál na zahájení podnikání.

"Smyslem tohoto projektu je propojení vědecko-akademického světa s praxí. Inkubátor by měl být odrazovým můstkem pro nové firmy v oblasti vývoje a inovací," uvedl primátor Martin Charvát.

Pardubický kraj plánuje inkubátor v letošním roce podpořit částkou milion korun, Pardubice přispějí 300 tisíci korunami. Velký potenciál vidí vedení města v Univerzitě Pardubice a v řadách výzkumných společností působících ve městě. 

Zdroj: ekonomickymagazin.cz